Địa chỉ và thông tin liên hệ

🏢Công ty Cổ Phần CRB Việt Nam(G&B Việt Nam)
🏠 26 Đặng Thị Nhu, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
☎ (028) 2266 6868
📱 09 218 218 68
📱 09 218 218 66
📧 info@gnbvietnam.com
🌎 www.gnbvietnam.com

Đăng Ký Ngay

Để nhận những thông tin về mới nhất về chương trình đầu tư an toàn, định cư và di trú nước ngoài .