Xây dựng kế hoạch thuế và tài sản trước định cư sẽ giảm thiểu tối đa thuế phải đóng, giúp bạn tiết kiệm được hàng trăm ngàn USD tiền thuế.

Nhà đầu tư định cư theo chương trình EB-5 được xem là người cư trú chịu thuế thu nhập của Mỹ. Chính vì thế việc thực hiện kế hoạch thuế và tài sản có thể nói là một bước rất quan trọng mà các nhà đầu tư EB-5 cần phải thực hiện trước khi định cư Mỹ.


Hãy lập kế hoạch thuế và tài sản trước định cư

Rất nhiều câu hỏi mà các nhà đầu tư EB-5 cần xem xét trước khi định cư Mỹ:

Anh chị đang có kế hoạch định cư tại Mỹ theo chương trình EB-5?
Anh chị đã biết rõ về hệ thống Thuế Mỹ?
Các loại Thuế mà thường trú nhân phải trả?
Khi nào phải thực hiện nghĩa vụ Thuế?
Làm sao để giảm thiểu tối đa thuế phải đóng và bảo toàn tài sản?

1. Thuế dành cho nhà đầu tư định cư theo chương trình EB-5

Các loại thuế phải trả
(ngay khi có thẻ xanh)
Sắp xếp lại tài sản Loại tài sản định giá lại
 • Thuế thu nhập toàn cầu
 • Kê khai chi tiết các hoạt động kinh doanh và thu nhập trên toàn thế giới
 • Thuế bất động sản, Thuế cho tặng, thừa kế.
 • Kế hoạch Thuế trước khi định cư Mỹ
Trước khi nhập cảnh vào Mỹ bằng Visa EB-5, nhà đầu tư cần có bước sắp xếp lại tài sản hiện có:

 • Bán lại
 • Chuyển nhượng
 • Cách khác
 • Tài khoản Ngân hàng và tài khoản chứng khoán
 • Bất động sản cho thuê
 • Bất động sản đang đầu tư
 • Cho tặng, thừa kế
 • Cổ phiếu, Trái phiếu và tài sản vô hình khác
 • Quỹ tương hỗ
 • Cổ phần công ty
 • Hợp tác kinh doanh
 • Ủy thác

 

2. Lợi ích việc xây dựng kế hoạch thuế và tài sản trước khi định cư:
– Xây dựng kế hoạch thuế và tài sản trước định cư sẽ giảm thiểu tối đa thuế phải đóng, giúp bạn tiết kiệm được hàng trăm ngàn USD tiền thuế.
– Không ảnh hưởng đến hồ sơ định cư của gia đình.
– Không xây dựng kế hoạch thuế và tài sản cũng đồng nghĩa với việc bạn đang làm từ thiện cho Bộ Tài chính Mỹ.

Hiện nay, G&B của chúng tôi là đơn vị uy tín tại Việt Nam mở dịch vụ tư vấn kế hoạch thuế và tài sản trước khi định cư Mỹ. Với mục đích mang đến cho khách hàng một dịch vụ tốt nhất và giúp khách hàng hiểu rõ tầm quan trọng của kế hoạch thuế và tài sản trước định cư tại Mỹ.