Chính quyền tỉnh bang Prince Edward Island (PEI) chào đón người nhập cư có nhu cầu để nắm lấy các cơ hội tự do sinh sống ở tỉnh nhỏ nhất của Canada. Là nơi đầu tiên của Canada, PEI có một lịch sử lâu dài và đáng tự hào, chào đón các doanh nhân, người dân và thợ thủ công.


Chính quyền tỉnh bang Prince Edward Island (PEI) chào đón người nhập cư có nhu cầu để nắm lấy các cơ hội tự do sinh sống ở tỉnh nhỏ nhất của Canada. Là nơi đầu tiên của Canada, PEI có một lịch sử lâu dài và đáng tự hào, chào đón các doanh nhân, người dân và thợ thủ công.

Điều kiện để nhà đầu tư tham gia chương trình

Để tham gia chương trình đầu tư tỉnh bang Prince Edward Island (PEI), nhà đầu tư cần thỏa mãn các điều kiện sau:
• Độ tuổi: Từ 21 – 59 tuổi
• Tài sản: Sở hữu khối tài sản ròng từ 600.000 CAD thông qua các nguồn hợp pháp và chính đáng của cá nhân (không thông qua cho, tặng).
• Trình độ tối thiểu: THPT
• Có kỹ năng và kinh nghiệm làm việc trước đó (ít nhất 2 năm)
• Điểm IELTS tối thiểu: 4.0 trong 2 năm gần nhất
• Cung cấp được chi tiết kế hoạch kinh doanh cho quyền sở hữu 100% doanh nghiệp
• Tham gia quản lý và hoạt động tại tỉnh PEI
• Ký một thoả thuận ký quỹ 200.000 CAD với các điều khoản được bàn bạc với chính quyền tỉnh bang
• Đầu tư tối thiểu 150.000 CAD vào một doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại PEI

Điều kiện hoàn trả khoản ký quỹ

Khoản thoả thuận ký quỹ 200.000 CAD cho chính phủ PEI được hoàn trả lại dựa trên các điều kiện và kế hoạch kinh doanh như sau:
• 25.000 CAD sau 6 tháng định cư
• 25.000 CAD sau 6 tháng định cư tiếp theo
• 150.000 CAD khi chứng minh được đã đầu tư 150.000 CAD như cam kết:
Đương đơn vận hành một doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn ở PEI trong 1 năm
Doanh nghiệp đó phải bắt đầu hoạt động trong vòng 2 năm kể từ ngày đương đơn nhập cảnh

Quy trình hồ sơ chương trình đầu tư tỉnh bang Prince Edward Island (PEI)
(Từ 24 – 30 tháng)

Giai đoạn 1: Từ 1 – 2 tháng
– Tổng hợp hồ sơ và BCI xem xét hồ sơ
– BCI xem xét hồ sơ
– BCI chấp thuận hồ sơ và mức hạn ngạch
– Nộp hồ sơ cho chính phủ PEI

Giai đoạn 2: Từ 5 – 8 tháng
– PEI phát hành và chấp thuận hồ sơ (từ 1 – 4 tháng)
– PEI chấp thuận hồ sơ và gửi thư mời phỏng vấn hoặc được yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ, hồ sơ cần thiết (từ 2 đến 3 tháng).
– Đặt lịch phỏng vấn với PEI tại Canada và có chuyến khảo sát 5 ngày trước khi phỏng vấn (6 tháng kể từ khi có thư mời phỏng vấn).
– Khảo sát và phỏng vấn với chính quyền bang PEI. Trong trường hợp, cần thông dịch viên, phải trả thêm phí thông dịch 1.500 CAD cho chính phủ.
– Hồ sơ được chấp thuận. (Sẽ có kèm thư yêu cầu đặt cọc ký quỹ)
– Ký quỹ 200.000 CAD cho PEI
– Trình thoả thuận ký quỹ cho PEI
– Được cấp thư đề cử của Nhà nước Liên Bang

Giai đoạn 3: khoảng 18 tháng
– Nộp tài liệu dân sự và Police Cert qua mail
– Nhận visa (Visa được cấp tại Singapore và chuyển về Việt Nam)