Quy định mới về trẻ em phụ thuộc được áp dụng cho các đơn nhận vào sau ngày 24 tháng 10 năm 2017. Các đơn nhận từ ngày 1 tháng 8 năm 2014 đến ngày 23 tháng 10 năm 2017 sẽ được giải quyết theo quy định trước đó.

Kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2017, chương trình định cư Canada chính thức áp dụng điều luật mới quy định về trẻ em phụ thuộc. Theo quy định mới, độ tuổi của đứa trẻ phụ thuộc sẽ được tăng lên 21 tuổi (trước đây là 18 tuổi) và đứa trẻ vẫn phải duy trì tình trạng còn độc thân. Ngoài ra những người con từ 22 tuổi trở lên phụ thuộc lớn vào sự hỗ trợ tài chính của cha mẹ kể từ và những người không thể tự hỗ trợ về tài chính do tình trạng thể chất hoặc tinh thần, cũng có thể được coi là phụ thuộc. Định nghĩa mới về người con phụ thuộc được áp dụng cho trẻ được bao gồm trong đơn xin thường trú thông qua các chương trình kinh tế, gia đình và tị nạn/nhân đạo.

Quy định mới về trẻ em phụ thuộc được áp dụng cho các đơn nhận vào sau ngày 24 tháng 10 năm 2017. Các đơn nhận từ ngày 1 tháng 8 năm 2014 đến ngày 23 tháng 10 năm 2017 sẽ được giải quyết theo quy định trước đó.

Cuộc Tổng điều tra năm 2011 của Canada cho thấy trong số những người trong độ tuổi 20 – 24 tuổi, 63,3% nam giới và 55,2% phụ nữ sống cùng cha mẹ. Hơn nữa, độ tuổi trung bình mà học sinh trung học hoàn tất bằng cấp của họ là 24,8. Do đó, thay đổi này phù hợp với xu hướng kinh tế xã hội toàn cầu cho trẻ em ở nhà lâu hơn, bao gồm cả việc theo đuổi chương trình giáo dục sau trung học. Sự thay đổi này sẽ cho phép trẻ em di dân lớn tuổi, từ 19 đến 21 tuổi, học tập tại Canada, qua đó tăng cường số người nộp đơn, từ đó các trường trung học phổ thông Canada có thể thu hút sinh viên tài năng. Sau khi tốt nghiệp, các cá nhân này sẽ được trang bị một nền giáo dục Canada và có thể đóng góp cho nền kinh tế của Canada.

Gia đình đoàn tụ là một cam kết nhập cư quan trọng của Chính phủ Canada. Chính phủ đã có một số thay đổi quan trọng để duy trì cam kết này. Tiếp cận với chương trình cha mẹ và ông bà đã được cải thiện với những thay đổi đối với quá trình nộp đơn năm 2017 để làm cho nó công bằng hơn và minh bạch hơn. Vào năm 2016, số lượng đơn xin bảo lãnh của cha mẹ và ông bà được chấp nhận mỗi năm cho việc nhận được tăng gấp đôi lên 10.000 đơn và Chính phủ công bố thời gian xử lý hồ sơ cho hầu hết các vợ chồng được tài trợ và các đối tác sẽ giảm xuống còn 12 tháng.

Giới hạn độ tuổi cao hơn sẽ có nhiều tác động tích cực đến xã hội và văn hoá bằng cách giữ cho các gia đình được đoàn tụ với nhau. Nó cũng sẽ giải quyết tốt hơn mối quan tâm nhân đạo và an toàn bằng cách cho phép nhiều thành viên gia đình của người tị nạn có đủ điều kiện như người phụ thuộc. Tăng giới hạn tuổi cũng sẽ giúp tăng trưởng nền kinh tế Canada bằng cách biến Canada trở thành một điểm đến của những người di dân có tay nghề muốn đến định cư Canada cùng gia đình họ.