*Chủ doanh nghiệp đồng ý cho đương đơn làm việc toàn thời gian nếu đương đơn được chấp thuận định cư theo diện tay nghề.

5. Kinh nghiệm làm việc (tối đa 21 điểm)

Định nghĩa: Làm việc toàn thời gian – trên 37.5 tiếng một tuần có trả lương.

Kinh nghiệm làm việc 1 năm 2 năm 3 năm Trên 4 năm
Điểm số 15 17 19 21

6. Độ tuổi (tối đa 10 điểm)

Độ tuổi Dưới 16 17 18 19 20 21-49 50 51 52 53 54+
Điểm số 0 2 4 6 8 10 8 6 4 2 0

7. Sắp xếp trước việc làm tại Canada (tối đa 10 điểm)

Nếu Điểm số
Đương đơn hiện đang làm việc tại Canada theo giấy phép lao động * Giấy phép lao động tạm thời còn hiệu lực tại thời điểm nộp đơn và thời điểm được cấp visa.

* Chủ doanh nghiệp đồng ý cho đương đơn làm việc toàn thời gian nếu đương đơn được chấp thuận định cư theo diện tay nghề.

10
Đương đơn đang làm việc tại Canada mà được miễn xác nhận của HRSDC * Giấy phép lao động tạm thời còn hiệu lực tại thời điểm nộp đơn và thời điểm được cấp visa.

*Chủ doanh nghiệp đồng ý cho đương đơn làm việc toàn thời gian nếu đương đơn được chấp thuận định cư theo diện tay nghề.

10
Đương đơn không có giấy phép lao động tạm thời * Công việc của đương đơn được chấp thuận bởi HRSDC

* Chủ doanh nghiệp đồng ý cho đương đơn làm việc toàn thời gian nếu đương đơn được chấp thuận định cư theo diện tay nghề.

* Đương đơn thỏa mãn các yêu cầu nghiệp vụ cho ngành nghề của mình theo các tiêu chuẩn của Canada.

10
 

8.    Khả năng thích nghi (tối đa 10 điểm)

Khả năng thích nghi Điểm số
– Trình độ học vấn của vợ/chồng/bạn đời.

– Trung học: 0 điểm.

– Có bằng cao đẳng/đại học 1 năm, chứng chỉ nghề hoặc học việc và ít nhất 12 năm học toàn thời gian hoặc tương đương: 3 điểm.

– Có bằng cao đẳng/đại học 2-3 năm, chứng chỉ nghề hoặc học việc và ít nhất 14 năm học toàn thời gian hoặc tương đương: 4 điểm.

– Có bằng Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ và ít nhất 17 năm học toàn thời gian hoặc tương đương: 5 điểm.

3-5
Việc làm trước đây tại Canada: Đương đơn hoặc vợ/chồng từng làm việc ít nhất 1 năm toàn thời gian theo giấy phép lao động hợp lệ. 5
Việc học trước đây tại Canada: Đương đơn hoặc vợ/chồng đã học tại Canada ít nhất 2 năm toàn thời gian theo chương trình sau trung học. Điều này phải được thực hiện sau 17 tuổi và có visa du học hợp lệ. Đương đơn không nhất thiết phải có bằng tốt nghiệp mới lấy được điểm này. 5
Sắp xếp trước việc làm tại Canada: Đương đơn được cộng thêm 5 điểm nếu đã có sắp xếp việc làm trước theo tiêu chuẩn này. 5
Quan hệ họ hàng: Đương đơn hoặc vợ/chồng có người thân (cha/mẹ, ông/bà, con cái, cháu kể cả cháu kế, anh chị em kể cả con kế, cô dì chú bác) hiện đang là công dân hoặc thường trú nhân Canada và đang sinh sống tại Canada. 5

Lưu ý: Đương đơn chỉ được cộng điểm 1 lần cho từng tiêu chuẩn Khả năng thích nghi nói trên. Đương đơn được quyền chọn chính mình hoặc vợ/chồng để cộng điểm cho từng tiêu chuẩn chứ không cộng điểm cho cả hai theo 1 tiêu chuẩn.

Sắp xếp được nhận vào làm việc:

Nếu đương đơn đang làm việc tại Canada

  1. Chủ doanh nghiệp phải đồng ý cho đương đơn làm việc toàn thời gian nếu đương đơn được chấp thuận định cư theo diện tay nghề.
  2. Giấy phép lao động tạm thời phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp đơn và thời điểm được cấp visa.

Ngoài ra:

  1. Giấy phép lao động phải được Cơ quan Phát triển xã hội và Nhân lực Canada (HRSDC) xác nhận thông qua Giấy xác nhận thị trường lao động (Labour Market Opinion LMO), hoặc
  2. Đương đơn nằm trong diện được miễn giấy phép Arranged Employment Opinion (AEO).

 Trong tất cả các trường hợp khác, đương đơn không làm việc tại Canada và đương đơn:

  1. Không có giấy phép lao động tạm thời.
  2. Hoặc có giấy phép lao động tạm thời nhưng trường hợp của đương đơn không rơi vào trường hợp 1 nói trên.

Trường hợp này, đương đơn thỏa mãn yêu cầu về việc được sắp xếp việc làm nếu:

  1. Chủ doanh nghiệp đồng ý nhận vào làm việc không xác định thời hạn nếu đương đơn được cấp visa định cư.
  2. Chủ doanh nghiệp xin được Giấy phép Arranged Employment Opinion (AEO) từHRSDC.
  3. Đương đơn thỏa mãn các yêu cầu nghiệp vụ cho ngành nghề của mình theo các tiêu chuẩn pháp lý của Canada.

Lưu ý: Chủ doanh nghiệp phải xin Giấy xác nhận từ HRSDC chứ không phải đương đơn.

Lệ phí Visa cho các hồ sơ nộp tại Lãnh sự quán Canada tại Singapore:

Loại Visa C$ S$
Định cư Canada diện tay nghề
Đương đơn chính 550 721
Vợ/chồng/bạn đời hoặc người phụ thuộc trên 22 tuổi 550 721
Người phụ thuộc dưới 22 tuổi 150 197
Định cư diện doanh nhân
Đương đơn chính 1,050 1,376
Vợ/chồng/bạn đời hoặc người phụ thuộc trên 22 tuổi 550 721
Người phụ thuộc dưới 22 tuổi 150 197