Với việc đầu tư EB5 thông qua Trung Tâm Vùng, nhà đầu tư cần phải đầu tư vào công ty hoặc dự án đầu tư EB5 một số vốn tối thiểu là 500.000 USD/ 1 suất.

Vốn tham gia chương trình định cư mỹ theo diện đầu tư EB5 được hoàn lại khi nào? Lời khuyên trong việc lựa chọn dự án đầu tư EB5 và công ty làm EB5 uy tín.

Khi lựa chọn một dự án đầu tư EB5, mối quan tâm của các nhà đầu tư và chương trình định cư Mỹ EB5 không chỉ là dự án đó có thật sự tốt hay không mà còn là số vốn đầu tư vào dự án EB5 của họ được hoàn lại vào lúc nào?

Tham gia chương trình đầu tư định cư mỹ Visa EB5 là con đường ngắn nhất để lấy thẻ xanh

Đối với những ai lần đầu tiên biết đến chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư EB5, việc quan trọng nhất đó là tìm hiểu một các kỹ lưỡng về chương trình định cư Mỹ này. Bởi vì, theo các điều luật của chương trình EB5 thì nhà đầu tư cần chứng minh tính hợp pháp của số vốn tham gia vào các dự án đầu tư EB5 mà chính phủ Mỹ đưa ra. Vốn đầu tư EB5 sẽ được ghi nhận qua hai dạng đầu tư:

Tham gia đầu tư Chương trình EB5 trực tiếp

Với hình thức này nhà đầu tư có thể mở công ty tại Mỹ để tự kinh doanh, với điều kiện vốn tối thiểu phải là 1.000.000 USD và phải liên tục tạo ra 10 việc làm cho người định cư Mỹ trong vòng 2 năm. Với loại hình đầu tư này, nhà đầu tư phải tự kinh doanh, tham gia trực tiếp vào quá trình kinh doanh và tự tay thực hiện mọi việc suốt quá trình đầu tư và phát triển doanh nghiệp, doanh thu và lợi nhuận cũng sẽ tự mình quản lý, chính vì thế đầu tư diện này không có hình thức hoàn vốn đầu tư.

Tham gia đầu tư chương trình EB5 gián tiếp

Đầu tư định cư mỹ EB5 một cách gián tiếp tức là tham gia chương trình EB5 thông qua một Regional Center trong danh sách xếp hạng trung tâm vùng, trung tâm này có thể là một công ty hay tổ chức được bộ di trú Mỹ cấp chứng nhận cho phép quản lý một vùng đầu tư nhất định để phát triển cho chương trình định cư Mỹ EB5. Với việc đầu tư EB5 thông qua Trung Tâm Vùng, nhà đầu tư cần phải đầu tư vào công ty hoặc dự án đầu tư EB5 một số vốn tối thiểu là 500.000 USD/ 1 suất.

Với hình thức đầu tư Visa EB5 qua Trung Tâm Vùng, thời gian để nhà đầu tư lấy được Visa định cư Mỹ từ 18 tháng đến 2 năm. Và số vốn nhà đầu tư bỏ ra sẽ được hoàn lại sau 5 năm đầu tư, với mức lợi nhuận hằng năm tuy không cao nhưng được thống nhất với nhà đầu tư ngay từ khi bắt đầu.

Khi đã quyết định tham gia vào chương trình đầu tư định cư Mỹ theo diện Visa EB5, số tiền đầu tư của người tham gia chắc chắn không được đảm bảo. Bất kỳ hình thức đầu tư nào cũng tiềm ẩn một số rủi ro nhất định và đầu tư EB cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro nhà đầu tư hãy tìm và hợp tác với những công ty làm EB5 uy tín để lựa chọn cho mình dự án đầu tư EB5 tốt nhất, thành công trong chương trình EB5 đồng nghĩa với việc nhà đầu tư lấy được Visa định cư Mỹ và toàn bộ số vốn đầu tư sẽ được hoàn lại sau 5 năm.