Giáo dục con tại nhà là một phương án khác. Phương án này gọi là trường học tại gia (home-schooling). Các yêu cầu về trường học tại gia khác nhau giữa các tiểu bang.

Nước Mỹ có một nền giáo dục công lập miễn phí từ mầm non đến hết lớp 12 cho tất cả học sinh tại Mỹ.
Phần lớn những trường học công lập ở nước Mỹ là đồng giáo dục (co-educational). Đồng giáo dục nghĩa là học sinh nam và học sinh nữ cùng học một lớp. Tuy nhiên, có một số trường chỉ cho ghi danh học cho một giới: nam hoặc nữ. Hầu hết các trường thuộc về một học khu, trong đó bao gồm các trường khác nhau cho trẻ thuộc các độ tuổi khác nhau. Các độ tuổi của học sinh ở mỗi trường có thể khác nhau giữa các cộng đồng. Một số cộng đồng cũng tạo cơ hội cho trẻ em 3 tuổi học mẫu giáo.


Giáo dục công lập và tư thục tại Mỹ

Một trong những việc đầu tiên bạn nên làm là ghi danh cho con nhập học. Hãy gọi điện thoại hoặc tới trụ sở của học khu địa phương để tìm hiểu xem bé nên học trường nào. Hiện tại, tất cả các bang và Quận Columbia có các điều luật nhập học bắt buộc. Nhập học bắt buộc nghĩa là tất cả trẻ ở các độ tuổi nhất định phải đến trường. Ở phần lớn các tiểu bang, các luật này bắt buộc tất cả các trẻ em ở độ tuổi từ 5 đến 16 đều phải đến trường. Bạn cần xác nhận với học khu địa phương nơi bạn đang sinh sống hoặc sở giáo dục tiểu bang để tìm hiểu độ tuổi đến trường của con em mình.

Những trường công lập thì miễn phí và không giảng dạy về tôn giáo. Tiểu bang quyết định con quý vị học gì ở trường công lập, nhưng học khu địa phương, hiệu trưởng, giáo viên địa phương và phụ huynh quyết định phương pháp giảng dạy. Các trường đặc cách là loại hình trường công lập đặc biệt, vận hành độc lập với học khu địa phương. Thuế tiểu bang và địa phương, cũng như thuế liên bang chi trả cho các trường công.

Giáo dục con tại nhà là một phương án khác. Phương án này gọi là trường học tại gia (home-schooling). Các yêu cầu về trường học tại gia khác nhau giữa các tiểu bang. Phụ huynh quan tâm đến giáo dục tại gia nên liên hệ với sở giáo dục tiểu bang để biết thêm thông tin.

Trường tư thục là một lựa chọn khác dành cho bạn để giáo dục con cái. Trường tư thực được các nhóm không trực thuộc chính phủ sở hữu và điều hành, bao gồm các nhóm tôn giáo và phi tôn giáo. Để học tại các trường này, học sinh phải trả một khoản lệ phí (gọi là “học phí” (tuition)). Một vài trường hợp, trường sẽ hỗ trợ tài chính cho những học sinh không thể trả học phí. Hoặc quỹ công có thể có sẵn dưới hình thức phiếu trả tiền cho học sinh để học tại trường tư thục. Các trường tư thục thường có quy chế nam nữ học chung hoặc trường chỉ dành cho nam hoặc nữ. Một số bang đề ra yêu cầu xin cấp phép hoặc đăng ký đối với các trường tư thục, và nhiều trường có thể chọn để được chứng thực bởi một hiệp hội chứng thực. Để hiểu rõ hơn về các trường tư thục, hãy liên hệ với sở giáo dục ở tiểu bang mà bạn sinh sống.


Tổ chức trường học tại Hoa Kỳ

Đa số trẻ em tại Mỹ học tại trường công lập khoảng 13 năm, từ cấp mầm non đến hết lớp 12. Phần lớn các trường, con bạn sẽ được xếp lớp (gọi là “grade”) căn cứ vào độ tuổi và trình độ học vấn trước đó. Các trường cũng có thể cho con bạn làm bài thi trước khi quyết định cho cháu vào lớp nào.