Tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình đạt 1.970 tỉ CAD. Trong đó, 1.290 tỉ CAD là các khoản thế chấp còn 585,8 tỉ CAD là nợ thẻ tín dụng, vay mua xe và các khoản vay cá nhân khác. Canada đã và đang chứng kiến mức tăng nợ hộ gia đình lớn nhất so với thu nhập của bất kỳ nước phát triển nào kể từ năm 2000.

Báo cáo cho biết nợ thị trường tín dụng hộ gia đình Canada, trong đó gồm các khoản vay thế chấp và tín dụng tiêu dùng, tăng gần 2% đến mức 167,8% so với quý đầu năm nay. Tổng cộng, người Canada hiện nợ khoảng 1,68 CAD với mỗi đô la Canada thu nhập khả dụng.

Tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình đạt 1.970 tỉ CAD. Trong đó, 1.290 tỉ CAD là các khoản thế chấp còn 585,8 tỉ CAD là nợ thẻ tín dụng, vay mua xe và các khoản vay cá nhân khác. Canada đã và đang chứng kiến mức tăng nợ hộ gia đình lớn nhất so với thu nhập của bất kỳ nước phát triển nào kể từ năm 2000.

“Người Canada yêu nợ, và với lãi suất thấp, tại sao họ lại không yêu?”, nhà kinh tế cấp cao Leslie Preston tại Toronto-Dominion Bank nói với báo Globe and Mail. Tài sản trung bình của người Canada tăng 1,9% lên 271.300 CAD vì bất động sản đi lên.

Chỉ số trung bình bao gồm giá nhà hiện là 574.500 CAD. Vì bất động sản tạo nên một nửa trong toàn bộ mức tăng trưởng GDP tại một số tỉnh lớn của Canada, mức giảm 47% trong giá trị nhà đất có thể quét sạch gần như tất cả tài sản của người tiêu dùng trong nước.

Thị trường bất động sản bay cao sẽ kết thúc chẳng mấy tốt đẹp cho người tiêu dùng, bên cho vay và nền kinh tế Canada nói chung, theo Bank of Montreal. Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) nhiều lần cảnh báo nợ hộ gia đình cao có thể đe dọa sự ổn định của tình hình tài chính nước nhà. Thống đốc BOC Stephen Poloz cho biết hơn 720.000 hộ gia đình có thể khó lòng trả nợ trong thời đoạn suy thoái.