Tại cuộc họp, lãnh đạo Thịnh Vượng Chung Dominica đã nhắc lại tầm quan trọng và an ninh của CBI Dominica. Ông đảm bảo rằng quá trình thẩm định của chương trình đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án phát triển bất động sản gần đây nhất được phê duyệt cho chương trình Đầu tư nhập quốc tịch (CBI) là dự án Jungle Bay Resort & Spa thuộc Morne Acouma, Soufriere.

Ngày thứ hai, 23 tháng 05, cùng với doanh nghiệp và chủ sở hữu của Jungle Bay Resort, Sam Raphael, Thủ tướng Chính phủ, ông Roosevelt Skerrit, đã gặp gỡ người dân khu vực bầu cử Soufriere để thảo luận về tác động tích cực mà dự án mới này mang lại cho cộng đồng của họ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Thịnh Vượng Chung Dominica đã nhắc lại tầm quan trọng và an ninh của CBI Dominica. Ông đảm bảo rằng quá trình thẩm định của chương trình đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

“Hoàn toàn không có con đường tắt nào trong quá trình thẩm định trước khi chúng tôi chấp nhận bất kỳ đơn CBI nào. Sự minh bạch của chúng tôi được thực hiện bởi các công ty quốc tế có uy tín, một số người trong số họ là cựu thành viên của FBI, CIA, MI5 và MI6, chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với chính phủ nhằm hỗ trợ người nộp đơn cho chương trình”

Ông Skerrit giải thích rằng có hai cách để tham gia chương trình. Cá nhân nộp đơn lấy quyền công dân có thể lựa chọn:

1. Đóng góp cho chính phủ, và

2. Nhà đầu tư có thể chọn đầu tư vào bất động sản ở Dominica.

Ông bảo đảm rằng khi một đề nghị cho đầu tư được thực hiện, đơn này phải đi qua nhiều kênh trước khi được chấp thuận chính thức.

“Những người nộp đơn có thể trình lên “Invest Dominica Authority”. Nội các đã bổ nhiệm một Ủy ban đánh giá kỹ thuật nên khi đơn đó đến, đơn sẽ được các ủy ban cán bộ công chức cấp cao thông qua. Sau đó, ban đánh giá của Bộ trưởng sẽ lấy kiến ​​nghị của Ủy ban Kỹ thuật. Kiến nghị của họ được gửi đến Thủ tướng Chính phủ, nếu ông hài lòng với dự án, ông sẽ đưa đến nội các để ra quyết định chính thức. Trong quá trình này, sẽ có một số cơ chế thẩm định để đảm bảo chỉ có các dự án tốt nhất được thông qua. “

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Thịnh Vượng Chung Dominica cho biết, nhiều biện pháp đã được đưa ra cho nhân viên và đối tác của chương trình nhằm phòng chống việc rửa tiền. Tất cả là nhằm tăng cường tính minh bạch và rõ ràng của CBI.

Ngoài dự án Jungle Bay Resort, kế hoạch cũng đang được phác thảo cho 02 dự án: dự án Bois Cotlette – di tích lịch sử và khách sạn sang trọng Petit Coulibri.