“Chính phủ không đưa ra giới hạn độ tuổi đối với visa này nhưng nói rằng sẽ có những sự xem xét về khoảng cách tuổi tác. Đơn xin cho visa này cũng sẽ được xử lý nhanh hơn so với các visa khác của Úc “, ông nói.


Visa Úc – Chính phủ Úc thông báo đã ban hành một loại visa mới nhằm thu hút những người nhập cư có kỹ năng cao từ các nước như Nam Phi.

Theo Sam Hopwood, giám đốc điều hành của Sable International, visa mới sẽ được thử nghiệm từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 nhằm chuyển giao kỹ năng cho lao động địa phương và phát triển kinh doanh tại Úc.

Visa được chia thành hai tuyến – tuyến dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động và các doanh nghiệp mới thành lập.

Ông Hopwood cho biết: “Cả hai loại hình kinh doanh đều cần đăng ký với chính phủ để kêu gọi lao động có kỹ năng cao, ngoài ra họ phải thực hiện thử nghiệm thị trường lao động để chứng minh rằng họ đang cố gắng tìm kiếm những người lao động Úc với những kỹ năng liên quan.”

“Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, họ phải hoạt động một trong những lĩnh vực liên quan đến STEM (ví dụ như kỹ thuật số, y sinh học, agtech). Một đơn vị khởi nghiệp nếu chưa được xác định, sẽ phải nộp các giấy tờ chứng thực kèm đăng ký.”

“Ngược lại, các doanh nghiệp trong tuyến đã hoạt động phải là công ty đại chúng hoặc có doanh thu hàng năm ít nhất 4 triệu đô Úc trong hai năm gần nhất”, ông nói.

Có năm yêu cầu về tiêu chuẩn chính và một yêu cầu về lương cần phải đáp ứng để hội đủ điều kiện cho loại visa này.

Điều kiện tiêu chuẩn

Để đủ điều kiện cho loại visa này, bạn cần:

Đáp ứng yêu cầu sức khoẻ, tính cách và an ninh
Không có quan hệ gia đình với giám đốc / cổ đông
Có trình độ tương xứng với vị trí ứng tuyền
Có ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp liên quan đến vị trí đó
Có khả năng truyền đạt, đào tạo lại kỹ năng của bạn
Yêu cầu về lương

Khi nộp đơn xin visa, vị trí ứng tuyển ở tuyến các công ty đã hoạt động lâu năm phải được trả tối thiểu là 180.000 đô Úc/ năm (R1.6 triệu).

Đối với tuyến khởi nghiệp, thu nhập tối thiểu hàng năm phải ở mức lương thị trường (không dưới 53.900 đô Úc / năm – hay R485, 000).

Thường trú

Hopwood nói rằng nếu đơn đăng ký được duyệt, visa Kỹ năng thiếu hụt tạm thời sẽ được ban hành trong bốn năm.

Tuy nhiên, chỉ sau ba năm được cấp visa, bạn có thể nộp đơn xin thường trú Úc.

“Sau khi sống ở Úc trong bốn năm đối với visa Kỹ năng thiếu hụt tạm thời, và có hộ khẩu thường trú, bạn sẽ đủ điều kiện để xin nhập quốc tịch Úc”, ông nói.

“Lưu ý rằng bạn không được vắng mặt ở Úc quá một năm trong bốn năm và không vắng mặt quá 90 ngày trong 12 tháng trước khi nộp đơn.”

“Chính phủ không đưa ra giới hạn độ tuổi đối với visa này nhưng nói rằng sẽ có những sự xem xét về khoảng cách tuổi tác. Đơn xin cho visa này cũng sẽ được xử lý nhanh hơn so với các visa khác của Úc “, ông nói.