Được trích lời trong thông cáo, Bộ trưởng Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada Chris Alexander cho biết, với việc triển khai hệ thống Express Entry, các chương trình định cư Canada sẽ thu hút được những người nhập cư có tay nghề, những người có khả năng thành công và góp phần phát triển nền kinh tế Canada.

Từ ngày 1-1-2015, những người lao động có tay nghề có nhu cầu và đủ điều kiện định cư Canada theo ba chương trình nhập cư kinh tế của nước này sẽ nộp đơn trực tuyến và được giải quyết hồ sơ nhanh hơn nhờ một hệ thống điện tử mới áp dụng.

Một hệ thống điện tử mới được đưa vào áp dụng vào ngày 1-1-2015 để hỗ trợ cho những người lao động có tay nghề với nhu cầu tham gia các chương trình định cư Canada, cụ thể là ba chương trình nhập cư kinh tế của nước này nộp đơn trực tuyến và được giải quyết hồ sơ nhanh chóng hơn.

Bộ trưởng bộ quốc tịch và nhập cư Canada đã chính thức công bố triển khai Express Entry – hệ thống điện tử quản lý hồ sơ với kỳ vọng thu hút những ứng viên lao động có tay nghề đến định cư và làm việc tại Canada.

Hệ thống này quản lý các hồ sơ ứng tuyển của ba chương trình hỗ trợ nhập cư kinh tế, bao gồm:

Federal Skilled Worker hay còn gọi là định cư Canada diện tay nghề..
Federal Skilled Trades Program (chương trình lao động kỹ thuật liên bang)
Canadian Exprerience Class (chương trình kinh nghiệm tại Canada)

Bắt đầu vào ngày 1-1-2015 các ứng viên có tay nghề và đủ điều kiện tham gia một trong ba chương trình định cư Canada kể trên có thể thiết lập và gửi bộ hồ sơ đăng ký trực tuyến qua hệ thống điện tử Express Entry. Những ứng viên đáp ứng các điều kiện sẽ được tiếp tục đánh giá và xếp hạng theo những tiêu chí khác nhau như: ngôn ngữ, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc…vv..vv để xem xét khả năng hội nhập vào môi trường sống và làm việc tại xã hội Canada.

Đối với những ứng viên xếp hạng cao nhất sau quá trình đánh giá, họ sẽ được mời nộp hồ sơ xin chứng nhận thường trú nhân và phải hoàn tất các thủ tục nhập cư Canada ngay sau đó. Quá trình này có thể kéo dài tối đa là 6 tháng.

Hệ thống Express Entry là một bước tiến lớn cho những ai đang có nhu cầu tham gia các chương trình định cư Canada theo diện Skilled Worker, nó cho phép bộ quốc tịch và nhập cư Canada có thêm cơ hội tìm thấy những người có khả năng thành công nhất về kinh tế tại Canada, đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ cũng như giúp chính phủ Canada có thêm sự linh hoạt trước những thay đổi của thị trường lao động.

Được trích lời trong thông cáo, Bộ trưởng Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada Chris Alexander cho biết, với việc triển khai hệ thống Express Entry, các chương trình định cư Canada sẽ thu hút được những người nhập cư có tay nghề, những người có khả năng thành công và góp phần phát triển nền kinh tế Canada.

Canada đã tiếp nhận hơn 1,6 triệu thường trú nhân mới kể từ năm 2006, và sẽ tiếp nhận trong khoảng 260.000 đến 285.000 thường trú nhân chỉ tính riêng trong năm 2015.