Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư nếu muốn tham gia chương trình theo những điều luật cũ cần phải nộp đơn trước ngày 12 tháng 1 năm 2018.

Dự luật đề xuất tăng số tiền đầu tư lên gấp đôi so với hiện tại, đồng thời có lệnh cấm nộp hồ sơ EB-5 sẽ được áp dụng trong đầu năm 2018.


Cập nhật thông tin dự luật mới về chương trình EB-5

Trong một năm vừa qua, chương trình EB-5 đã trãi qua nhiều đợt gia hạn và có nhiều dự luật được đưa ra xem xét với nhiều nội dung trong chương trình được thay đổi. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có dự luật nào được thông qua, trong khi ngày hết hạn gia hạn chương trình vào ngày 8 tháng 12 năm này lại đang đến gần.

Theo thông tin mới nhất từ luật sư di trú Jeff Campion, có thể chương trình EB-5 tiếp tục được gia hạn thêm 6-8 tuần và một dự luật mới cho chương trình EB-5 có thể có hiệu lực từ ngày 19 tháng 1 năm 2018. Dự luật mới này sẽ có nhiều điều luật được thay đổi có ảnh hưởng đến các nhà đầu tư EB-5:

Một lệnh cấm nộp đơn tham gia chương trình được kéo dài trong bốn tháng. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư nếu muốn tham gia chương trình theo những điều luật cũ cần phải nộp đơn trước ngày 12 tháng 1 năm 2018.

Số tiền đầu tư cho mỗi suất dự kiến sẽ tăng từ 500.000 USD lên 925.000 USD khi đầu tư vào những dự án thuộc khu vực nông thôn, và áp dụng mức đầu tư 1.025.000 USD cho những khu vực khác. Mỗi năm chính phủ Mỹ chỉ mở cửa kêu gọi 3.000 visa EB-5 dành cho các dự án nông thôn.

Số tiền đầu tư EB-5 tăng lên gần gấp đôi

Như có thể thấy ở trên, số tiền đầu tư sẽ tăng lên gần gấp đôi vào đầu tháng 1 năm 2018. Hơn nữa, việc không thể nộp hồ sơ có thể ảnh hưởng đến việc xác định xem con trai hoặc con gái là “con” theo luật pháp và những lợi ích bị ảnh hưởng theo Đạo luật bảo vệ trẻ em. Do vậy, nhà đầu tư EB-5 nên cấp bách nộp hồ sơ của mình vào Sở Di Trú Hoa Kỳ trong năm nay.

Một dự luật mới về chương trình EB-5 cũng được đưa ra xem xét. Số tiền đầu tư EB-5 tiếp tục tăng lên vào giữa năm 2018. Quy định mới đưa ra khoản đầu tư ở mức 1.35 triệu USD cho khu vực TEA và 1.8 triệu USD cho khu vực Non- TEA. Điều này hối thúc các nhà làm luật phải nhanh chóng thống nhất ý kiến và đưa ra dự luật EB-5 mới. Và cũng sẽ có ít nhất một dự luật được đưa ra để xem xét loại bỏ các dạng visa EB, trong đó có EB-5.

Có quá nhiều trở ngại mới cho nhà đầu tư EB-5 trong thời gian sắp tới, có vẻ chắc chắn số tiền đầu tư sẽ tăng lên gần gấp đôi hoặc nhiều hơn trong đầu năm 2018, và việc nộp hồ sơ có thể bị cấm tạm thời trong bốn tháng. Do vậy, nếu là một nhà đầu tư đang xem xét chương trình EB-5, anh/chị nên đầu tư ngay bây giờ để được an toàn về thẻ xanh cũng như giữ được số tiền đầu tư ở mức thấp 500.000 USD.