Vấn đề đặt ra là khi có rủi ro xảy đến, bằng cách nào giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất và bảo toàn vốn cho nhà đầu tư, đó là vấn đề then chốt mà G&B luôn đặt lên hàng đầu trong quá trình tìm kiếm các dự án tiềm năng giới thiệu đến các nhà đầu tư.

“Dịch vụ tư vấn đầu tư định cư EB-5 lấy thẻ xanh cho cả gia đình” của G&B đã mang lại thành công cho nhiều nhà đầu tư Việt Nam, giúp họ nắm trong tay tấm thẻ xanh đầu tiên. Vì khi có được thẻ xanh cũng đồng nghĩa với việc nhà đầu tư được hưởng các quy chế thường trú nhân của Mỹ.

Dịch vụ tư vấn đầu tư EB-5 lấy thẻ xanh Mỹ

Trở thành thường trú nhân của Mỹ và được cấp thẻ xanh là mơ ước của rất nhiều người của nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, là các nhà đầu tư theo chương trình EB5, vì mục đích cuối cùng của chương trình này vẫn là tấm thẻ xanh dành cho cả gia đình nhà đầu tư.

Kể từ đầu năm 2013 đến nay, thông tin về chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư EB-5 chiếm nhiều sự quan tâm của giới doanh nhân và những người có tiềm lực tài chính mạnh tại Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư đã tham gia chương trình với hy vọng về tấm thẻ xanh cho cả gia đình ở vùng đất thiên đường. Cũng chính vì thế, mà G&B ra đời với mong muốn là một nhà tư vấn đáng tin cậy, giúp các nhà đầu tư Việt Nam có một quyết định đúng đắn cho tương lai của cả gia đình.

G&B mở các hội thảo về chương trình EB-5 tại TP HCM và nhận được sự quan tâm của rất nhiều giới kinh doanh, đầu tư trong nước. Bản chất của tất cả các loại hình đầu tư trong kinh doanh đều mang lại rủi ro, EB-5 cũng không ngoại lệ. Vấn đề đặt ra là khi có rủi ro xảy đến, bằng cách nào giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất và bảo toàn vốn cho nhà đầu tư, đó là vấn đề then chốt mà G&B luôn đặt lên hàng đầu trong quá trình tìm kiếm các dự án tiềm năng giới thiệu đến các nhà đầu tư.

Hằng năm, có 10.000 thẻ xanh sẽ được cấp cho người tham gia định cư Mỹ diện đầu tư EB5, 3.000 trong số đó sẽ dành cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Regional Center. Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) ước tính rằng khoảng hơn 90% số lượng visa cấp theo chương trình EB-5 là qua Regional Center.

Trên thẻ xanh có:

– Tên

– Ngày tháng năm sinh; giới tính; nơi sinh

– Ngày hết hạn thẻ xanh

– Số A: 8 hoặc 9 con số , hoặc USCIS#9 con số. Đây là số của Sở di trú Hoa Kỳ dùng để nhận biết mỗi người tương tự như số an sinh xã hội.

Số thẻ xanh này cũng được giử lại trong bằng quốc tịch của bạn sau này

Thời gian chấp nhận đơn EB-5 và cấp thẻ xanh Mỹ cho nhà đầu tư: từ 1,5 – 2 năm. Sau 02 năm có thẻ xanh có điều kiện, luật sư sẽ giúp nhà đầu tư làm đơn nộp lên Sở di trú Mỹ xin xóa điều kiện để được cấp thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn.

“Dịch vụ tư vấn đầu tư định cư EB-5 lấy thẻ xanh cho cả gia đình” của G&B đã mang lại thành công cho nhiều nhà đầu tư Việt Nam, giúp họ nắm trong tay tấm thẻ xanh đầu tiên. Vì khi có được thẻ xanh cũng đồng nghĩa với việc nhà đầu tư được hưởng các quy chế thường trú nhân của Mỹ.