Điều này tương đương với con số 16.4 tỷ USD vốn đầu tư vào Mỹ thông qua Chương trình Trung Tâm Vùng.

Chương trình EB-5 tạo ra gần 170,000 việc làm với số tiền đầu tư lên đến 16.4 tỷ USD theo Báo cáo Thương mại mới nhất của Cục đầu tư.
Sau một thời gian dài chờ đợi thì Cục Quản lý Kinh tế & Thống kê của Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát hành Nghiên cứu về tác động kinh tế Thương mại của Chương trình EB-5 vào ngày 10/01/2017. Tài liệu này xem xét các tác động kinh tế của chương trình EB-5 về cả hai hướng đầu tư là thông qua Trung Tâm Vùng và Đầu tư trực tiếp cho các dự án hoạt động trong năm 2012 và 2013.


EB-5 thu hút vốn đầu tư lên đến 16,4 tỷ USD và tạo gần 170,000 việc làm

Nghiên cứu cho thấy rằng có rất nhiều dự án đầu tư trực tiếp hoạt động với số lượng khoảng 428 dự án so với các dự án từ Trung Tâm Vùng chỉ ở con số 134 dự án. Tuy nhiên, dự án thông qua Trung Tâm Vùng chiếm 5.4 tỷ USD trong tổng số tiền đầu tư theo Chương trình EB-5 và tạo ra khoảng 169,759 việc làm. Báo cáo cũng thể hiện rằng, có thêm 10.9 tỷ USD khoản đầu tư không thông qua chương trình EB-5 được đưa vào nền kinh tế Mỹ như là một kết quả của các khoản đầu tư Trung Tâm Vùng từ 10,644 nhà đầu tư nhập cư, số tiền này tương đương với ước tính trung bình khoảng 16 công ăn việc làm được tạo ra cho mỗi nhà đầu tư nhập cư từ Chương trình Trung Tâm Vùng. Điều này tương đương với con số 16.4 tỷ USD vốn đầu tư vào Mỹ thông qua Chương trình Trung Tâm Vùng.

25 tiểu bang có các dự án hoạt động trong năm 2012 và 2013 với 5 bang nổi trội bao gồm California, New York, Florida, Texas và Alabama chiếm tổng số 65% các nơi mà có dự án hoạt động. Các bang có số lượng nhà đầu tư cao nhất bao gồm California, New York, Florida, Ohio và Pennsylvania, chiếm 75% tổng số nhà đầu tư và chiếm 70% số lượng nhà đầu tư theo chương trình EB-5.

Mặc dù báo cáo không thể hiện rõ dữ liệu về các tác động tạo ra mức chi tiêu của một hộ gia đình nhà đầu tư nhập cư cư trú tại Mỹ, nó chỉ cung cấp một bản đồ tổng thể thể hiện những nơi mà nhà đầu tư định cư sau khi nhận được chấp thuận đơn I-829 trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2014. Năm bang nổi trội bao gồm California, New York, Florida, New Jersey và Washington. Mỗi bang cho thấy có ít nhất một nhà đầu tư đã được chính thức trở thành Thường trú nhân vĩnh viễn, ngoại trừ ở Montana.

Báo cáo khẳng định rằng chương trình EB-5 vẫn đang hoạt động tốt, mang lại vốn đầu tư cho các khu vực trải dài khắp nước Mỹ và tạo ra công ăn việc làm cũng như cải thiện cộng đồng mà tất cả chi phí này không cần tính vào chi phí của người nộp thuế tại Mỹ.