Đây là đối với những thường trú nhân bình thường, chúng ta lấy Hoa Kỳ làm nơi cư trú vĩnh viễn và cố định công ăn việc làm, buôn bán, xây dựng gia đình, mua nhà, v.v…

Người đã có Thẻ xanh muốn về Việt Nam thời gian trên 1 năm và dưới 2 năm, để vào lại Hoa Kỳ thì cần phải làm Re-Entry Permit (Giấy phép tái nhập cảnh).
Re-entry permit là?

Từ “RE-ENTRY PERMIT” nghĩa là dùng để đi trở lại vào nước Mỹ, chứ không cần dùng để đi ra khỏi nước Mỹ. Nếu bạn đi ra hoặc vào nước Mỹ bình thường như đi du lịch Châu Âu, đi về Việt Nam chơi vài tuần, vài tháng… thì là đi du lịch bình thường: KHÔNG CẦN XIN RE-ENTRY PERMIT.

Sở Di Trú Hoa Kỳ đã cấp thẻ xanh cho chúng ta, có nghĩa là chúng ta đã được phép đi ra đi vào nước Mỹ một cách hợp pháp. Đây là đối với những thường trú nhân bình thường, chúng ta lấy Hoa Kỳ làm nơi cư trú vĩnh viễn và cố định công ăn việc làm, buôn bán, xây dựng gia đình, mua nhà, v.v…

Đối với những thường trú nhân thẻ xanh, nhưng không lấy Hoa Kỳ làm nơi cư trú mà chỉ là tạm trú, nghĩa là ở nước ngoài nhiều hơn là ở Hoa Kỳ, thì những người này cần xin phép sở Di Trú để được trở lại Hoa Kỳ sau khi vắng mặt quá lâu trên nước Mỹ. Hoặc nếu chúng ta vì bất cứ lý do gì mà cần vắng mặt trên nước Mỹ lâu hơn 1 năm, thì cần phải xin phép trước với sở Di Trú, để được trở lại Hoa Kỳ một cách hợp pháp mà không sợ bị rắc rối hay trở ngại.

Nếu đi nước ngoài trên 1 năm, thì sở Di Trú cần chúng ta xin một cái sổ gọi là RE-ENTRY PERMIT. Đây là 1 loại giấy phép cấp cho những ai có “DỰ ĐỊNH” đi ra nước ngoài lâu hơn 1 năm mới trở về nước Mỹ. Lâu hơn 1 năm nhưng không được quá 2 năm vì giấy phép RE-ENTRY PERMIT chỉ có giá trị 2 năm tính từ ngày cấp.

Thủ tục xin Re-Entry Permit
– Điền đơn I-131 đầy đủ có chữ ký.
– Photo Thẻ xanh – Green Card (2 mặt) hoặc các giấy tờ khác thay thế hợp lệ … (ví dụ: ID or I-797)
– Lệ phí 445 usd: gồm lệ phí Form I-131 là 360usd và lệ phí lăn tay, chụp hình 85 usd.

Tất cả 3 giấy trên phải được gởi qua Bưu Điện đến văn phòng của Sở Di Trú theo chỉ định thuộc vùng miền nào mình đang cư trú (có hướng dẫn). Sau khi Sở Di Trú nhận hồ sơ và trong 2 ngày làm việc họ sẽ thông báo qua thư là I-131 đã chấp thuận hoặc yêu cầu bổ sung nếu chưa đủ.

Khoảng 2-3 tuần sau, Sở Di Trú sẽ tiếp tục gởi một thư hướng dẫn có cuộc hẹn đến lăn tay chụp hình tại văn phòng Sở Di Trú địa phương. Vào thời điểm có lịch hẹn mà không ở nơi mình cư trú, có thể cầm giấy hẹn đến văn phòng Sở Di Trú tại bất kỳ bang nào để lấy vân tay và chụp hình và họ tự chuyển đến trung tâm giải quyết hồ sơ. Sau khoảng 3-4 tháng, giấy Re-Entry Permit sẽ gởi về địa chỉ mà đương đơn yêu cầu trên đơn. Re-Entry permit sẽ có ngày bắt đầu có hiệu lực là ngày Sở Di Trú ký đồng ý và cũng ghi ngày hết hạn ở giấy này.

Kinh nghiệm
Nếu bạn không rành tiếng Mỹ thì đến văn phòng Sở Di Trú địa phương xin mẫu đơn I-131 và tờ hướng dẫn… họ sẽ cho mình biết gởi đơn đến văn phòng Sở Di Trú nào là đúng (hoặc vào mạng tự kiểm tra cũng thấy nơi thích hợp cho từng bang).

Nộp hồ sơ xin Giấy phép Tái nhập cảnh (Re-entry Permit) bạn phải nộp trong khi vẫn đang ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không cần có mặt ở Hoa Kỳ để chờ USCIS chấp thuận và cấp Re-entry Permit (nếu đã làm sinh trắc học ở Hoa Kỳ) mà có thể nêu trong mẫu đơn rằng muốn nhận Giấy phép Tái nhập cảnh trực tiếp tại Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ nơi bạn sẽ đến, nếu ở Việt Nam thì nhận tại Lãnh Sự Quán Tp. Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội .

Khi nhận thư thông báo ban đầu từ Sở Di Trú chúng ta sẽ có ngày ưu tiên và Receipt number, vào đây kiểm tra tiến trình giải quyết cho hồ sơ:
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do