Các chương trình định cư Canada đã thúc đẩy danh tiếng của đất nước này giữa các quốc gia trên thế giới, nơi mà thái độ tiêu cực đối với những người nhập cư làm cho quá trình tiếp nhận thêm người tị nạn khó khăn.

Các báo cáo thống kê về di trú Canada cho thấy gần 90.000 người mới nhập cư Canada vào khoảng thời gian giữa tháng 1 và tháng 4, đây cũng là thời điểm mà Đảng Tự Do Canada thực hiện tốt những cam kết đã đưa ra trong cuộc bầu cử của mình để chào đón 25.000 người tị nạn từ Syria.

Kỷ lục gần đây nhất về số người tham gia định cư Canada được thiết lập vào quý III năm 2010, khi 85.000 người nhập cư mới đến Canada.

Kết quả là, tăng trưởng dân số của Canada cũng tăng vọt trong quý đầu tiên của năm 2016, tăng 106.966 người lên 36.155.487.

Đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 1989 – khi dân số là 115.420.

Bộ trưởng Nhập cư John McCallum đã phát biểu với quốc hội trong tháng ba rằng ông việc tăng số lượng người nhập cư không đáng ngạc nhiên và ông hy vọng năm 2016 sẽ đạt kỷ lục mới.

Báo cáo McCallum của dự đoán lên tới 305.000 người nhập cư sẽ được nhận, dẫn đầu bởi những người tị nạn Syria.

Nếu những con số trong quý đầu tiên đã được lặp đi lặp lại trong suốt cả năm, gần 330.000 người nhập cư mới đã được chấp nhận đến tháng 1 năm 2017.

Báo cáo McCallum của dự đoán giảm nhẹ về số lượng người di cư trong một sự thay đổi hướng tới một chính sách thống nhất đất nhập cư nhân đạo và gia đình.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 10 năm 2015, Đảng Tự do đã tiếp nhận 27.580 người tị nạn Syria vào nước này thông qua cả hai nhà tài trợ tư nhân và công. Kế hoạch của Đảng bảo thủ trước đó đã thừa nhận 11.000 trong ba năm.

Các chương trình định cư Canada đã thúc đẩy danh tiếng của đất nước này giữa các quốc gia trên thế giới, nơi mà thái độ tiêu cực đối với những người nhập cư làm cho quá trình tiếp nhận thêm người tị nạn khó khăn.

Một báo cáo mới đây kết luận thái độ tích cực của Canada đối với người nhập cư đã được sinh ra từ lịch sử lâu dài của đất nước của những người mới chào đón, và lối liên quan đến toàn xã hội trong chính sách nhập cư.