Một người ngoại quốc mua một căn nhà độc lập ở thành phố Vancouver, với giá trung bình là 2 triệu dollars, sẽ phải đóng thêm thuế chuyển nhượng 300 ngàn dollars.


Số nhà độc lập ở vùng thủ phủ Vancouver, bán được trong hai tuần đầu tháng 8 năm nay, đã giảm 66 phần trăm so với số nhà bán được cùng thời gian trong năm ngoái. Số căn chúng cư và condos bán được cũng giảm 42 phần trăm.

Người ta cũng chưa biết rõ là sự sút giảm này có hoàn toàn liên quan đến việc cho đánh thuế chuyển nhượng lên những người mua nhà ngoại quốc, khiến số người mua này giảm sút?

Tuy nhiên thị trường địa ốc vùng Vancouver đã giảm sút trước đó nhiều tháng: sút giảm 19 phần trăm trong tháng sáu so với cùng thời gian năm 2015, và sút giảm 31 phần trăm trong tháng 7.

Chính quyền tỉnh bang B.C. đã cho đánh thuế chuyển nhượng 15 phần trăm, cho những người mua nhà là những ngừoi ngoại quốc, ở vùng thủ phủ Vancouver và 21 khu vực xung quanh.

Một người ngoại quốc mua một căn nhà độc lập ở thành phố Vancouver, với giá trung bình là 2 triệu dollars, sẽ phải đóng thêm thuế chuyển nhượng 300 ngàn dollars.