Theo đó, để được nhập quốc tịch Canada, người định cư Canada phải chờ ít nhất 4 năm sau khi có quyền cư trú lâu dài tại quốc gia này; trong trường hợp sống ở nước ngoài, thời gian chờ đợi để xin nhập quốc tịch Canada sẽ lâu hơn

Điều này một phần do Canada cần lao động nước ngoài để bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động trong nước do tỷ lệ sinh thấp qua các chương trình định cư Canada.

Luật Quốc tịch Canada đang có những thay đổi mới khá quan trọng

Tuy nhiên, quy định mới sẽ ngăn chặn những người muốn lạm dụng Luật Nhập tịch. Luật mới cung cấp quyền hạn lớn hơn cho Bộ trưởng Bộ Quốc tịch và Di trú, hủy bỏ tư cách công dân của những người tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang hoặc hoạt động khủng bố chống lại Canada và có quốc tịch kép.

Luật mới cũng tăng xử phạt hành vi giả mạo. Pháp luật hiện hành xử phạt tội giả mạo tối đa 1.000 đô la Canada hoặc 1 năm tù giam. Luật mới tăng mức phạt tối đa lên 100.000 đô la Canada hoặc 5 năm tù giam.

Theo đó, để được nhập quốc tịch Canada, người định cư Canada phải chờ ít nhất 4 năm sau khi có quyền cư trú lâu dài tại quốc gia này; trong trường hợp sống ở nước ngoài, thời gian chờ đợi để xin nhập quốc tịch Canada sẽ lâu hơn

Luật định cư và nhập quốc tịch Canada mới nhất này có nhiều quy định về ‘’nơi cư trú thực tế’’ nghiêm tịch định ngặt hơn; Thường trú nhân Canada muốn nhập quốc tịch phải đưa ra các bằng chứng chứng minh việc đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân để xác minh rằng mình thực sự cư trú tại Canada.

Ngoài ra, người nộp đơn cần có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (hai ngôn ngữ chính tại Canada), để khi họ tham gia trắc nghiệm các kiến thức có liên quan của Canada không cần người phiên dịch. Độ tuổi của người nộp đơn đáp ứng yêu cầu về ngôn ngữ được mở rộng hơn từ 14-64 tuổi, thay vì từ 18-54 tuổi như hiện nay.

Bên cạnh đó, Thường trú nhân Canada muốn nhập quốc tịch cần có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (hai ngôn ngữ chính ở Canada), để khi học tham gia trắc nghiệm các kiến thức có liên quan về Canada không cần thông dịch viên.

Những thay đổi mới trong luật nhập tịch và định cư Canada góp phần tạo điều kiện tốt hơn cho thường trú nhân Canada tham gia nhập quốc tịch

Độ tuổi của người nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada sẽ được mở rộng hơn: từ 14-64 tuổi thay vì 18-54 tuổi.

Lệ phí nhập tịch sẽ tăng từ mức 100 đô la Canada hiện nay lên 300 đô la Canada.

Đồng thời, luật mới sẽ đơn giản hóa thủ tục nhập tịch, giảm đáng kể thời gian xem xét cho nhập tịch. Canada hiện còn khoảng 320.000 đơn xin nhập tịch đang chờ được phê duyệt, thời gian xem xét từ 2-2,5 năm. Bộ Quốc tịch và Di trú Canada hy vọng sẽ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhập tịch trong vòng 1 năm, trước năm 2015 hoặc trễ nhất vào năm 2016.