Giữa thực trạng hiện nay khi quốc gia này đang mở rộng các chính sách để hỗ trợ người nhập cư tị nạn, đồng thời cải thiện thời gian xử lý hồ sơ nhập cư diện đoàn tụ gia đình thì số lượng hồ sơ nhập cư diện đầu tư Canada theo các chương trình định cư kinh tế đã có sự sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số lượng người tham gia các chương trình định cư Canada diện đầu tư và các chương trình định cư kinh tế khác vẫn chiếm số lượng lớn nhất

Theo nguồn tin đáng tin cậy vừa được cập nhật gần đây, trong năm 2016 này chính phủ Canada đã đặt mục tiêu chào đón gần 300.000 thường trú nhân mới nhập cư theo các chương trình định cư Canada diện kinh tế, đoàn tụ gia đình, tị nạn và nhân đạo. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm Canada đặt mục tiêu lớn hơn 300.000.

Ông John Mccallum – Bộ trưởng bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada

Giữa thực trạng hiện nay khi quốc gia này đang mở rộng các chính sách để hỗ trợ người nhập cư tị nạn, đồng thời cải thiện thời gian xử lý hồ sơ nhập cư diện đoàn tụ gia đình thì số lượng hồ sơ nhập cư diện đầu tư Canada theo các chương trình định cư kinh tế đã có sự sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số lượng người tham gia các chương trình định cư Canada diện đầu tư và các chương trình định cư kinh tế khác vẫn chiếm số lượng lớn nhất.

Ông John McCallum – bộ trưởng bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada cho biết một dự luật mới đang được đệ trình lên quốc hội nhằm cho phép từ 280.000 đến 305.000 thường trú nhân mới được phép vào Canada trong năm 2016, bao gồm người tị nạn chiến tranh từ Syria. Đây là con số lớn nhất từ trước tới nay của Canada, ông McCallum cho biết mục tiêu của chính phủ là “chào đón những người có mong muốn xây dựng một đất nước Canada tốt đẹp hơn”.

Kế hoạch về số lượng người nhập cư của Canada năm 2016

Diện Chương trình nhập cư Số lượng thường trú nhân có thể nhận trong năm 2016 Mục tiêu trong năm 2016 Số lượng thường trú nhân đã nhận trong năm 2015 Tỷ lệ thay đổi từ 2015 sang 2016**
Chương trình kinh tế Kinh tế liên bang – Kỹ năng tay nghề cao* 54.000 – 59.000 58.400 Xem ghi chú phía dưới* Xem ghi chú

phía dưới*

Kinh tế liên bang – Điều dưỡng viên 20.000 – 22.000 22.000 26.000 – 30.000 -26,67%
Kinh tế liên bang – Doanh nhân 500 – 900 800 1.000 – 1.700 – 47,06%
Chương trình bảo lãnh tỉnh bang 46.000 – 48.000 47.800 46.000 – 48.000 Không đổi
Chương trình kỹ năng tay nghề cao Quebec 25.500 – 27.000 26.200 26.000 – 27.000 Không đổi
Doanh nhân Quebec 5.200 – 5.500 5.400 5.000 – 5.500 Không đổi
Tổng số hồ sơ nhập cư diện kinh tế sẽ nhận trong năm 2016 nằm trong khoảng: 151.200-162.400
Tổng tỷ lệ: 53,24%
Các chương trình liên quan tới gia đình

  

Vợ, chồng và con cái phụ thuộc 57.000 – 62.000 60.000 45.000 – 48.000  +29,17%
Bố mẹ và ông bà 18.000 – 20.000 20.000 18.000 – 20.000 Không đổi
Tổng số nhận trong năm 2016 diện đoàn tụ gia đình nằm trong khoảng: 75.000 – 82.000
Tổng tỷ lệ: 26,88%

 *Kế hoạch năm 2016 không có số liệu cụ thể cho diện Lao động kinh nghiệm Canada (CEC) như năm 2015. Hơn nữa, kế hoạch 2015 cũng bao gồm chương trình Trao đổi lao động tay nghề liên bang (FSTC) theo diện Kỹ năng tay nghề liên bang (FSW). Tại thời điểm bài viết này, số liệu phía trên được cho là đã bao gồm CEC, FSTC và FSW, đồng thời số lượng riêng 3 chương trình này giảm 20,27% từ năm 2015 sang năm 2016.

**Các phép tính được thực hiện sử dụng số liệu cận trên của khoảng nhận năm 2015 và 2016.