Bộ sẽ tập trung giảm dần sự lệ thuộc vào ‘nhớ và gợi nhớ’ (memory and recall) – 2 nền tảng của học tập, chuyển sang tập trung vào ‘kiến thức và hiểu sâu’ (knowledge and deep understanding), nhấn mạnh những quan tâm và đam mê cá nhân, trong đó giao tiếp, suy nghĩ, năng lực bản thân và xã hội sẽ là các trọng tâm.


Được biết, chương trình học này sẽ được áp dụng cho các đối tượng học sinh từ cấp 1 cho đến hết cấp 2.

Bộ sẽ tập trung giảm dần sự lệ thuộc vào ‘nhớ và gợi nhớ’ (memory and recall) – 2 nền tảng của học tập, chuyển sang tập trung vào ‘kiến thức và hiểu sâu’ (knowledge and deep understanding), nhấn mạnh những quan tâm và đam mê cá nhân, trong đó giao tiếp, suy nghĩ, năng lực bản thân và xã hội sẽ là các trọng tâm.

Bộ khẳng định mục đích của hệ thống chương trình được cập nhật này là khuyến khích học sinh, như đã nói, ‘hiểu sâu và áp dụng kiến thức’, chứ không ‘nhớ và gợi nhớ các sự kiện’ nữa. Bộ trưởng Mike Bernier cho biết thêm trên chuyên mục B.C. Almanac Education của Thông tấn CBC rằng tỉnh bang muốn cho phép học sinh có các cơ hội thăm dò, tìm hiểu những đề tài khác nhau mà học sinh quan tâm, trong lúc vẫn đề cao những môn học cơ bản, gồm đọc, viết, và số học.

Bộ giáo dục B.C. khẳng định sẽ không đưa ra các yêu cầu nào buộc các giáo viên phải tổ chức lớp học, trường học, hay việc giáo huấn trong tinh thần mới (tức là theo chương trình mới). Việc đưa ra những cách thức sáng tạo để điều chỉnh chương trình cho phù hợp với nhu cầu của học sinh là nằm trong quyền hạn của giáo viên. Bộ đã đầu tư $7 triệu để đào tạo và trang bị cho họ nhằm điều chỉnh theo chương trình này.