Người tham gia chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư EB-5 có thể chủ động tham gia vào việc thành lập, quản lý hoặc tiếp quản một doanh nghiệp tại Mỹ.

Dự án đầu tư EB5 là một trong những yếu tố quan trọng mà mọi nhà đầu tư khi tham gia chương trình định cư Mỹ này đều quan tâm. Có hai lựa chọn cho nhà đầu tư trong vấn đề này.
Dự án đầu tư EB5 – Lựa chọn thứ nhất:


Dự án đầu tư EB5 là vấn đề quan trọng cần giải quyết để thành công trong chương trình EB5

Người tham gia chương trình đầu tư định cư Mỹ theo diện đầu tư EB5 chuyển vốn cho một trung tâm trong danh sách xếp hạng trung tâm vùng đã được Sở Di Trú phê duyệt. Hiện nay có khoảng 600 trung tâm vùng tại Mỹ nhận vốn từ các nhà đầu tư để triển khai dự án đầu tư EB-5 và tạo ra việc làm.

Dự án đầu tư EB5 – Lựa chọn thứ hai:

Người tham gia chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư EB-5 có thể chủ động tham gia vào việc thành lập, quản lý hoặc tiếp quản một doanh nghiệp tại Mỹ.

Lựa chọn dự án đầu tư EB-5 theo cách thứ nhất cho phép nhà đầu tư định cư Mỹ được hưởng lợi từ việc tạo ra việc làm theo cả hai hình thức trực tiếp và gián tiếp và số tiền đầu tư cho đến 30/9/2016 vẫn nằm ở mức 500.000 USD. Hiện nay thì lựa chọn thứ nhất được nhiều nhà đầu tư chú trọng hơn vì với lựa chọn thứ hai, nhà đầu tư phải chứng minh số tiền đầu tư đến 1.000.000 USD và để chứng minh nguồn tiền này hoàn toàn sạch cũng không phải là một vấn đề dễ ,nhất là đối với nhà đầu tư Việt Nam.

Dự án đầu tư EB-5 và tầm quan trọng của việc thẩm định

Một dự án đầu tư định cư mỹ diện EB-5 sẽ bao gồm các văn bản chính sau:

• Biên bản ghi nhớ kêu gọi đầu tư EB5 (Private Placement Memorandum – PPM)
• Thỏa thuận hợp tác hữu hạn (Limited Partnership agreement)
• Thỏa thuận tài khoản ba bên (Escrow agreement)
• Thỏa thuận góp vốn (Subscription agreement)

Biên bản ghi nhớ kêu gọi đầu tư có vai trò xác định các mặt khác nhau của giao dịch trong chương trình đầu tư định cư EB-5 một cách chi tiết và kỹ lưỡng trước khi thực hiện chương trình EB5. Người tham gia chương trình đầu tư định cư Mỹ diện Visa EB-5 cần có những nhận định riêng của mình hoặc tốt nhất là nên thông qua các công ty làm EB-5 uy tín và chuyên nghiệp. Cần kiểm trả tất cả các thông tin chi tiết với chính phủ về dự án đầu tư EB-5 đang quan tâm hoặc kiểm tra lại thông tin qua những người đã tham gia dự án đầu tư EB5 trước đó để có thể ra quyết định chính xác và tìm được những dự án đầu tư EB-5 tốt nhất cho mình.

Việc đánh giá thấp tầm quan trọng của Báo cáo thẩm định có thể đặt nhà đầu tư vào vị trí rủi ro. Hơn nữa, đương đơn có thể không đạt đủ điều kiện trở thành công dân Mỹ. Nhà đầu tư cần xem xét các yếu tố sau trước khi quyết định lựa chọn một dự án EB-5.

Việc không coi trọng kết quả báo cáo thẩm định dự án đầu tư EB-5 có thể đặt nhà đầu tư vào vị trí rủi ro. Hơn thế nữa, khi đánh giá thấp tầm quan trọng của việc thẩm định dự án đầu tư EB5, người tham gia chương trình EB-5 còn phải đối mặt với tình trạng không đạt đủ điều kiện để trở thành công dân định cư tại Mỹ. Nhà đầu tư cần xem xét các yếu tố sau đây để có thể lựa chọn cho mình một dự án đầu tư EB-5 tốt nhất.

• Số lượng, tỷ lệ hồ sơ I-526 và I-829 đã được chấp thuận của Dự án đầu tư EB5 đang quan tâm
• Khả năng dự án EB5 hoàn vốn cho nhà đầu tư nếu I-526 bị từ chối
• Số dự án đầu tư EB-5 đã và đang thực hiện của bên công ty làm EB5
• Dự án có nằm trong danh sách xếp hạng trung tâm vùng việc làm ưu tiên – TEA hay không
• Mức phí quản lý hay phí hành chính
• Hồ sơ pháp lý của bên giới thiệu dự án
• Hồ sơ pháp lý, trình độ, và điều kiện tài chính của cá nhân hoặc doanh nghiệp được giao phó trách nhiệm quản lý vốn đầu tư
• Khả năng tạo ra việc làm của dự án
• Kế hoạch dự phòng trong trường hợp không đạt đủ số lượng việc làm như kế hoạch
• Sự tham gia của các nguồn vốn khác ngoài chương trình EB-5 vào dự án
• Thù lao hoặc khoản tiền đền bù của bên giới thiệu dự án đầu tư EB-5 và các phương án xung đột về lợi ích có thể xảy ra.

Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 đã và đang là một loại hình đầu tư định cư Mỹ hấp dẫn đối với hầu hết các nhà đầu tư trên thế giới, đặc biệt là Việt Nam. Tuy nhiên, người có ý định định cư Mỹ theo diện đầu tư Visa EB-5 cần đánh giá cẩn thân các dự án đầu tư. Những quyết định vội vàng dễ dàng đưa đến những sai lầm khi so sánh và lựa chọn dự án đầu tư EB-5 dẫn đến những tổn thất về tài chính không đáng có, hoặc tệ hơn là khiến nhà đầu tư EB5 không đạt đủ điều kiện để nhận được thẻ xanh định cư tại Mỹ.

Trong tất cả trường hợp, để có thể tham gia đầu tư định cư Mỹ vào chương trình EB-5 thành công, cách tốt nhất cho các nhà đầu tư đó là lựa chọn một công ty làm EB-5 uy tín để có thể nhận được những sự hỗ trợ và tư vấn về lĩnh vực định cư tại Mỹ theo diện đầu tư và từ đó, tìm cho mình những dự án đầu tư EB-5 tốt nhất.