Trong quá trình xét duyệt hồ sơ để cấp visa EB5 thường gặp hai trở ngại chính: Khả năng xử lý hồ sơ của USCIS, và hạn ngạch (quota) hàng năm của visa EB5.

Không chỉ riêng thị trường Trung Quốc, số lượng nhà đầu tư EB-5 tại Việt Nam hiện nay cũng đang tăng cao. Tính đến tháng 10/2017, NVC (Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia) nhận được 672 đơn xin được cấp visa từ chương trình EB-5. Do đó, hạn ngạch visa EB-5 cấp cho người Việt Nam sắp đạt hạn mức và dự kiến thời gian xét duyệt hồ sơ sẽ bị kéo dài thêm trong thời gian tới
Theo số liệu Sở Di Trú Hoa Kỳ, tính đến quý 3/2017 (Tháng 4 đến tháng 6), số lượng đơn I-526 đang chờ xét duyệt là 24.621 đơn, và 7.645 đơn I-829. Biểu đồ bên dưới cho chúng ta thấy việc xử lý hồ sơ I-829 đang được cải thiện đáng kể. Trong khi đó số lượng đơn I-526 đang tăng trở lại.

Đơn I-526 và I-829 đang chờ xét duyệt tại USCIS

Tuy nhiên điều nhà đầu tư đáng lưu tâm là số lượng hồ sơ EB-5 đang tăng cũng sẽ ảnh hưởng đến thời gian xét duyệt hồ sơ. Nếu hạn ngạch mỗi năm là 10.000 visa EB-5 cần phải được chia cho 4 quý, và có 3 visa cho mỗi gia đình nhà đầu tư, thì chương trình chỉ có thể chấp thuận khoảng 800 đơn I-526 mới cho mỗi quý. Lượng đơn I-526 đang chờ xét duyệt tại Sở Di Trú hiện nay đang tăng cao, điều này sẽ ảnh hưởng đến thời gian xét duyệt hồ sơ của các nhà đầu tư, càng nộp hồ sơ về sau thì thời gian chờ xét duyệt có thể càng kéo dài thêm.

Để được cấp visa EB-5, thông thường nhà đầu tư phải trãi qua các bước: Thứ nhất, người nộp đơn phải xác định đối tượng kinh doanh tại Hoa Kỳ mà họ muốn đầu tư. Thứ hai, người nộp đơn phải thực hiện yêu cầu đầu tư vốn của mình vào doanh nghiệp đã chọn và phải nộp đơn yêu cầu I-526. Thứ ba, người nộp đơn phải có được nơi cư trú lâu dài có điều kiện, cho phép họ chuyển đến Hoa Kỳ để giám sát đầu tư của họ trong hai năm. Các ứng viên được cấp phép cư trú vĩnh viễn có thời hạn hai năm sau khi chấp thuận đơn I-485(nếu nhà đầu tư đã ở Hoa Kỳ), hoặc đơn DS-230 (nếu nhà đầu tư ở ngoài Hoa Kỳ). Cuối cùng, người nộp đơn phải chứng minh rằng họ đã hoàn thành tất cả các yêu cầu của chương trình EB-5 bằng cách nộp đơn I-829 sau hai năm. Nhà đầu tư EB-5 được cấp phép cư trú vĩnh viễn không điều kiện khi đơn I-829 đã được chấp thuận.

Trong quá trình xét duyệt hồ sơ để cấp visa EB5 thường gặp hai trở ngại chính: Khả năng xử lý hồ sơ của USCIS, và hạn ngạch (quota) hàng năm của visa EB5.

Hãy thử nhìn vào bức tranh minh hoạ quá trình xét duyệt hồ sơ, chúng ta có thể đơn giản hoá cách ước tính thời gian chờ cấp thị thực là lấy số lượng đương đơn đang chờ xét duyệt hồ sơ chia cho hạn ngạch hàng năm. Với lượng hồ sơ I-526 và I-829 đang chờ xét duyệt trong quý 3/2017, ta có thể ước tính hiện tại có trên 90.000 người đang chờ được cấp visa , và hạn ngạch visa EB5 hàng năm là 10.000, vậy thời gian chờ đợi hiện tại ước tính là hơn 9 năm (và có thể lâu hơn nếu bị ảnh hưởng nhiều yếu tố khác). Vào năm 2014, thời gian chờ này chỉ kéo dài khoảng 3 năm (các nhà đầu tư nộp đơn tháng 6/2014 sẽ bắt đầu nhận thị thực vào tháng 5/2017).

Thực tế việc tính thời gian chờ cấp visa thực tế cho bất kỳ người nào đó là hết sức phức tạp. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: nhà đầu tư là người Trung Quốc hay Quốc gia khác, nhà đầu tư hiện đang ở Hoa Kỳ hay nơi khác? các thành viên trong gia đình có liên quan đến hồ sơ..?

Đối với thị trường Việt Nam, theo số liệu ngày 12/10/2017, NVC đang nhận 672 hồ sơ đang chờ duyệt Visa. Trong khi hạn ngạch visa EB-5 tại Việt Nam mỗi năm là 696 visa, điều này cho thấy số lượng hồ sơ visa EB-5 đang chờ xét duyệt sắp đạt hạn mức. Điều này sẽ khiến thời gian xét duyệt hồ sơ sẽ bị kéo dài thêm.

Tất cả các nhà đầu tư trước đây nên lưu ý tầm quan trọng của hạn chế hạn ngạch thị thực và khả năng nó sẽ thay đổi cho tốt hơn. Ví dụ, nếu Bộ Ngoại giao công nhận rằng Quốc hội dự định cấp 10.000 visa để áp dụng cho 10.000 nhà đầu tư, chứ không phải nhà đầu tư và các thành viên gia đình, điều này sẽ nới lỏng hạn chế và cắt giảm khoảng 6 năm kể từ thời gian chờ thị thực hiện tại. Thật không may, giảm hạn ngạch cũng là một khả năng sống. Các nhà vận động hành lang trong ngành công nghiệp được cho là đang xem xét luật pháp với các quy định về cấp thị thực, làm giảm tổng hạn ngạch EB-5 hàng năm từ 10.000 đến 7.000. Điều này có thể là thảm khốc cho các ứng viên EB-5 trong quá khứ, thêm khoảng bốn năm nữa để chờ đợi. Tất nhiên, có thể bổ sung thêm điều luật để bảo vệ cho các nhà đầu tư trong quá khứ, hoặc có thể sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào trong quy định mới thay thế. Các quy định có thể làm giảm đáng kể nhu cầu EB-5 mới, điều này sẽ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp nhưng lại có lợi cho những nhà đầu tư EB5 đang chờ xét duyệt hồ sơ.

Chưa biết điều gì sẽ xảy ra sau ngày đến hạn 8/12/2017 sắp đến, nhưng như chúng ta đã biết, lượng hồ sơ I-526 nộp vào sở di trú đang gia tăng mỗi ngày. Nhà đầu tư hãy tận dụng cơ hội định cư Mỹ với mức đầu tư 500.000 USD và các điều luật của chương trình EB5 chưa thay đổi.