Người sở hữu thẻ xanh theo diện đầu tư chương trình EB-5 có thể sinh sống và làm việc vĩnh viễn tại Mỹ cùng gia đình, gồm chồng/vợ và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi.

Nhằm giúp cho các nhà đầu tư tiếp cận một cách chính xác những thông tin về việc định cư Mỹ theo diện đầu tư EB5, các thuật ngữ quan trọng sẽ được giải thích rõ ràng qua bài viết sau đây.

Chương trình EB5 đã và đang ngày càng nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam. Chương trình được tổ chức nhằm mục đích thu hút vốn đầu tư nước ngoài này, được chính phủ Mỹ đặc biệt hỗ trợ cho các nhà đầu tư đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, và cũng như các chương trình đầu tư khác, đầu tư EB-5 cũng có những thuật ngữ quan trọng, thường xuyên được đề cập và cần được quan tâm.

Việc hiểu rõ các thuật ngữ sẽ giúp ích nhiều cho các nhà đầu tư EB-5

Employment Base Fifth (EB-5): là chương trình định cư tại Mỹ được chính phủ đề ra nhằm khuyến khích doanh nhân nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp nội địa Mỹ để được cấp thẻ xanh và trở thành thường trú nhân Mỹ. Người sở hữu thẻ xanh theo diện đầu tư chương trình EB-5 có thể sinh sống và làm việc vĩnh viễn tại Mỹ cùng gia đình, gồm chồng/vợ và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi.

Điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài là phải đầu tư vốn vào một doanh nghiệp mới ở Mỹ trong khu vực được chỉ định hoặc đầu tư vào cá nhân đủ điều kiện và tạo ra số lượng công việc nhất định. Tùy thuộc vào vị trí và loại hình của doanh nghiệp nhận đầu tư sẽ có các mức vốn tối thiểu cần rót vào. Trong quy định hiện tại, có 2 mức vốn đầu tư ít nhất là 1.000.000 USD hoặc 500.000 USD cho những khu vực được khuyến khích đầu tư để kích thích nền kinh tế. Đồng thời, việc đầu tư này phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho lao động Mỹ trong ít nhất 2 năm.

Thẻ xanh tạm thời: là loại thẻ xanh được chính phủ Mỹ cấp cho nhà đầu tư trong thời gian đang đầu tư.

Thẻ xanh vĩnh viễn: là thẻ xanh khi được chính phủ Mỹ cấp cho nhà đầu tư và gia đình (vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi) sau khi dự án đầu tư được công nhận sau thời gian quy định đã tạo ra được việc làm và duy trì nhân viên theo quy định.

USCIS: Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ là nơi quản lý chương trình đầu tư định cư EB-5 và cấp thẻ xanh cho đối tượng đầu tư.

Khu vực được chỉ định: là những nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc những nơi có nền kinh tế kém phát triển, khó khăn theo thống kê của chính phủ Mỹ.

Đơn I-526: là hồ sơ xin cấp thẻ visa tạm thời/ visa có điều kiện cho những đối tượng đang đầu tư định cư EB-5. Được quản lý bởi USCIS.

Đơn I-829: là hồ sơ xin cấp thẻ visa EB5 vĩnh viễn cho nhà đầu tư sau khi hoàn thành đầu tư dự án EB-5 đúng theo quy định của chính phủ Mỹ. Khi đương đơn nộp hồ sơ này đồng nghĩa với việc xin hủy bỏ thẻ xanh tạm thời và chuyển thành thẻ xanh vĩnh viễn.