Khi hồ sơ được chuyển sang NVC, ngày ưu tiên sẽ được USCIS ghi trên giấy chấp thuận. Trong hầu hết trường hợp, ngày received date trên thông báo (I – 797) sẽ được lấy làm ngày ưu tiên.

Khi nhận được thông báo về hồ sơ hoặc tham khảo thông tin về tư vấn định cư, có nhiều thuật ngữ trong chương trình định cư Mỹ được viết tắt hoặc được ghi chú, để theo dõi được tình trạng hồ sơ của mình, đương đơn cần hiểu rõ ý nghĩa của các thuật ngữ sau:

Tên các tổ chức, chương trình, vùng miền

USCIS (United States Citizenship and Immigration Service): Sở Di Trú và Nhập Tịch Mỹ, là một trong cơ quan an ninh nội địa Mỹ, chịu trách nhiệm pháp lý về việc quản lý nhập cư của Mỹ.

NVC (National Visa Center): Trung tâm chiếu khán quốc gia, trực thuộc Bộ Ngoại Giao Mỹ

Thuật ngữ về quy trình hồ sơ di dân

Received date: ngày nhận hồ sơ. Ngày Sở Di Trú Mỹ (USCIS) nhận được hồ sơ của đương đơn.

Notice day: ngày thông báo. Là ngày mà USCIS gửi thông báo nhận được hồ sơ đến đương đơn.

Priority date: ngày ưu tiên
Được tính là ngày nộp hồ sơ bảo lãnh tại USCIS.Ngày ưu tiên của hồ sơ có thể được ghi trên thư thông báo (I – 797) của USCIS gửi cho đương đơn. Căn cứ theo ngày ưu tiên này để xem xét giải quyết các hồ sơ chờ theo đúng trình tự hồ sơ có ngày ưu tiên sẽ được giải quyết trước
Khi hồ sơ được chuyển sang NVC, ngày ưu tiên sẽ được USCIS ghi trên giấy chấp thuận. Trong hầu hết trường hợp, ngày received date trên thông báo (I – 797) sẽ được lấy làm ngày ưu tiên.

Approved date: ngày chấp thuận
Ngày Sở Di Trú Mỹ chấp thuận hồ sơ, sau đó chuyển qua NVC đồng thời gửi thư thông báo (I -797) cho đương đơn về việc hồ sơ được chấp thuận.

Cut-off date: ngày đáo hạn
Còn được gọi là ngày khóa sổ, một hồ sơ di dân theo thứ tự ưu tiên đã đến lượt có khả năng được cấp thị thực Mỹ.
Dựa trên VISA bullettin để biết chính xác ngày Cut – off date nhưng thông thường cut – off day luôn là một trong 4 ngày: 1, 8, 15 hoặc 22 trong tháng.

Ngày 8: những hồ sơ có ngày ưu tiên từ ngày 1 đến ngày 7
Ngày 15: những hồ sơ có ngày ưu tiên từ ngày 8 đến ngày 14
Ngày 22: những hồ sơ có ngày ưu tiên từ ngày 15 đến ngày 21
Ngày 1: những hồ sơ có ngày ưu tiên từ ngày 21 đến ngày cuối tháng

Receipt number: Số biên nhận hồ sơ
Số biên hồ sơ bắt đầu bằng 3 mẫu tự và 10 số theo sau. Đương đơn dùng số biên nhận này để theo dõi tiến trình của một hồ sơ, xem hồ sơ đã được chấp nhận chưa. Bằng cách:

Vào trang web của USCIS, nhấp vào check your case status, nhập dãy số gồm 13 ký tự (cả chữ và số) chỉ bỏ dấu gạch ngang (-), nhấp check status.

Case number: Số hồ sơ
Sau khi hồ sơ được chấp thuận tại USCIS, chuyển qua NVC, tại đây hồ sơ của đương đơn được mã hóa và cấp 1 mã số. Case number sẽ có các ký tự khác nhau tùy theo quốc gia giải quyết visa của đương đơn.
Ví dụ: Case number sẽ bắt đầu bằng:
* HCM: cho Việt Nam.
* BNK: cho Thailand.

CSPA (Child Status Protection Act): Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ.
Đây là đạo luật cho phép con em trên 21 tuổi, còn độc thân vẫn được phép đến Mỹ định cư cùng ba mẹ.

Tư vấn định cư EB – 5
TEA (target employment area) khu vực tạo việc làm mục tiêu, vùng có tỉ lệ thất nghiệp cao hơn 150% so với tỉ lệ thất nghiệp trung bình của Mỹ.

Regional Center: Vùng khuyến khích đầu tư
Là vùng khuyến khích đầu tư được Bộ Di Trú Mỹ chấp thuận xây dựng dự án đầu tư định cư diện đầu tư EB5. Mỗi một vùng được quản lý bởi một doanh nghiệp, công ty hay một cơ quan, tổ chức.