Để loại bỏ tình trạng cư trú có điều kiện đối với diện hôn nhân, thì đương đơn nộp mẫu đơn I – 751, đơn xin hủy bỏ các điều kiện cư trú.

Thẻ xanh Mỹ tên chính thức là thẻ Thường Trú Nhân là thẻ dành cho người nhập cư được hưởng các quy chế thường trú nhân của Mỹ.

Tên gọi thẻ xanh được bắt nguồn từ Thế Chiến Thứ 2, mẫu đơn I-151 được ban hành và in trên giấy màu xanh, sau năm 1977, đơn I – 151 trở thành I – 551 và không in trên giấy xanh nữa nhưng nhiều người vẫn gọi theo cách dễ nhớ là thẻ xanh (green card).

Thẻ xanh Mỹ được cấp cho tất cả các cư dân thường trú để họ được quyền sinh sống và làm việc tại Mỹ. Trên thẻ thể hiện thông tin có:về họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, ngày cấp & ngày hết hạn thẻ xanh, số Alien ( hoặc 8, 9 theo sau là #9 con số là số do Sở Di Trú Mỹ- (USCIS) cấp là số nhận biết của mỗi người và tương tự như số an sinh xã hội.

Thẻ xanh Mỹ có 2 loại:

Thẻ xanh thường trú có điều kiện: có giá trị trong vòng 2 năm ở Mỹ
Thẻ xanh vĩnh viễn: có giá trị trong vòng 10 năm ở Mỹ

Thẻ xanh thường trú có điều kiện (thẻ xanh 2 năm)

Đây là loại thẻ xanh có giá trị trong vòng 2 năm ở Mỹ, thường trú nhân phải đáp ứng các điều kiện của loại thẻ này thì mới chuyển sang thẻ xanh vĩnh viễn có giá trị 10 năm ở Mỹ, Nếu không, sau 2 năm, thẻ xanh có điều kiện hết hạn đồng nghĩa với việc không được phép tiếp tục lưu trú ở Mỹ với tư cách thường trú nhân.

Thẻ xanh 2 năm thường được cấp cho diện bảo lãnh vợ/chồng, hôn phu/thê và diện đầu tư EB-5. Để duy trì tình trạng thường trú nhân, chủ thẻ đương đơn phải nộp đơn để loại bỏ tình trạng cư trú có điều kiện, trong vòng 90 ngày trước khi thẻ hết hạn. Thẻ xanh có điều kiện không được gia hạn.

– Để loại bỏ tình trạng cư trú có điều kiện đối với diện hôn nhân, thì đương đơn nộp mẫu đơn I – 751, đơn xin hủy bỏ các điều kiện cư trú.

– Đối với thẻ xanh có điều kiện dành cho doanh nhân theo chương trình EB-5, thì đương đơn nộp mẫu đơn I – 829, đơn xin hủy bỏ các điều kiện cư trú của doanh nhân.

Để huỷ bỏ tình trạng cư trú có điều kiện theo chương trình này, đương đơn phải cung cấp các bằng chứng sau:
1. Số tiền đầu tư của đương đơn được duy trì liên tục trong hai năm kể từ khi đương đơn nhập cảnh vào Mỹ
2. Việc đầu tư phải tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho công dân Hoa Kỳ trong 2 năm liên tục.

Thẻ xanh vĩnh viên (thẻ xanh 10 năm)

Thẻ xanh vĩnh viễn được cấp sau khi chủ thẻ gỡ bỏ các điều kiện cư trú của thẻ xanh 2 năm. Trong trường hợp, chủ thẻ vẫn chưa được nhập quốc tịch thì cứ sau thời hạn là 10 năm chủ thẻ phải tiếp tục gia hạn thẻ xanh để duy trì tình trạng thường trú nhân, đồng thời không được rời khỏi Mỹ liên tục quá 1 năm. Nếu phải rời khỏi Mỹ liên tục trên 01 năm, chủ thẻ phải xin Giấy phép tái nhập cảnh (Re-entry permit) để bảo vệ tình trạng thường trú nhân của mình.