Chính quyền tỉnh bang Newfoundland đã không tăng học phí đại học trong vòng trên 10 năm qua, và là lý do khiến học phí đại học ở tỉnh bang này, thấp nhất so với các đại học khác ở Canada.


Theo nhiều sinh viên thì với mức học phí thấp, trường đại học Memorial đã thu hút nhiều sinh viên từ khắp nơi trên toàn Canada và sinh viên ngoại quốc.

Chính quyền tỉnh bang Newfoundland đã không tăng học phí đại học trong vòng trên 10 năm qua, và là lý do khiến học phí đại học ở tỉnh bang này, thấp nhất so với các đại học khác ở Canada.

Các sinh viên là thường trú nhân ở Canada, theo học ở trường đại học Memorial chỉ phải trả học phí $2,550 một năm. Những sinh viên nước ngoài phải trả $8,800.

Trong khi đó theo sở Thống Kê Canada, tiền học phí đại học trung bình cho những sinh viên Canada ở bậc cử nhân là $5,959 một năm.

Sinh viên ở các trường đại học ở tỉnh bang Ontario, phải trả học phí cao nhất Canada: trung bình là $7,539.

Cũng theo những tiên đoán của sở Thống Kê Canada, thì học phí đại học Canada sẽ gia tăng thêm 13 phần trăm trong vòng 4 năm sắp đến.