Giá nhà trung bình ở vùng thủ phủ Vancouver, bao gồm tất cả các loại nhà, gia tăng 31.3 phần trăm, trong vòng 1 năm tính đến cuối tháng 8 năm nay, và ở mức $933,000.

Đây là thành phố đầu tiên của những nhà triệu phú ở Canada. Thành phố thứ nhì đang sửa soạn là thành phố của những nhà triệu phú là thành phố Toronto.

Giá nhà trung bình ở vùng thủ phủ Vancouver, bao gồm tất cả các loại nhà, gia tăng 31.3 phần trăm, trong vòng 1 năm tính đến cuối tháng 8 năm nay, và ở mức $933,000.

Giá trung bình một căn nhà độc lập ở Vancouver hiện ở mức 1.47 triệu dollars.

Cũng theo tổ chức the Environics Analytics thì tài sản trung bình của một gia đình trong thành phố Vancouver gia tăng 7.1 phần trăm và ở mức $1,036,202 vào cuối năm 2015.

Tài sản của một gia đình ở thành phố Toronto đứng hàng thứ nhì ở mức $962,993, trong khi tài sản của một gia đình ở thành phố Victoria đứng hàng thứ ba, ở mức $912,362.