Những hình ảnh từ dự án EB-5 mới nhất của Lightstone sắp được IBID giới thiệu đến nhà đầu tư Việt Nam trong tháng 6 năm 2016.