Visa định cư là visa cho phép người nước ngoài được lưu trú tại Mỹ không thời hạn. Các hình thức xi visa định cư như diện bảo lãnh, diện đầu tư định cư, diện lao động tay nghề cao…

Hiện nay, ở Việt Nam visa đi Mỹ được chia thành 2 nhóm chủ yếu như sau: Visa không định cư, Visa định cư.

Visa Mỹ diện không định cư

Là loại visa cho phép người nước ngoài ra vào nước Mỹ trong một khoảng thời gian nhất định. Visa đi Mỹ dưới hình thức không định cư bao gồm visa du học, du lịch, trao đổi văn hoá … Với loại visa này, thì thời gian tối đa lưu trú trên đất Mỹ là 6 tháng. Những ứng viên muốn xin visa đi Mỹ theo hình thức này phải chứng minh với Viên chức của Bộ Ngoại Giao rằng họ không có ý định ở lại Mỹ và sẽ quay về Việt Nam.


Visa du lịch Mỹ cho phép người Việt lưu trú tối đa 6 tháng tại Mỹ

Visa Mỹ diện định cư

Visa định cư là visa cho phép người nước ngoài được lưu trú tại Mỹ không thời hạn. Các hình thức xi visa định cư như diện bảo lãnh, diện đầu tư định cư, diện lao động tay nghề cao…

Trước khi nộp đơn xin visa đi Mỹ định cư, ứng viên cần mở hồ sơ và được cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận. Sau khi hồ sơ được USCIS đồng ý sẽ chuyển sang Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (NVC) hoàn tất thủ tục và chuyển tiếp qua Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại TP.HCM để tiến hành phỏng vấn xin visa đi Mỹ.

Diện bảo lãnh thường thủ tục phức tạp và thời gian chờ đợi dài. Hiện nay chương trình đầu tư định cư EB5 là cách xin visa Mỹ nhanh nhất được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.