Thậm chí nếu nó đã có trong danh sách, bạn vẫn phải hiểu rằng USCIS không hề có sự đảm bảo cho bất kỳ một trung tâm vùng hoặc các khoản kêu gọi đầu tư nào của họ.

Với bất kỳ thương vụ đầu tư nào thì điều quan trọng là phải nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả các nội dung có liên quan mà bạn được cung cấp, đầu tư vào chương trình EB5 cũng không là ngoại lệ.
Hãy tiến hành các bước kiểm tra cần thiết để đi đến một quyết định đúng đắn vì tham gia chương trình định cư mỹ EB-5 là bạn đang đầu tư cho tương lai của cả gia đình.


Các bước kiểm tra cần thiết trước khi đầu tư EB-5

Các bước kiểm tra như sau:

• Xác nhận các trung tâm vùng đã được sự chấp thuận của USCIS
Nếu bạn có ý định tham gia định cư mỹ theo diện đầu tư EB5 thông qua một trung tâm vùng, hãy kiểm tra danh sách các trung tâm vùng hiện tại trên trang web của USCIS www.uscis.gov. Nếu trung tâm vùng không có trong danh sách trên bạn phải hết sức thận trọng khi giao dich. Thậm chí nếu nó đã có trong danh sách, bạn vẫn phải hiểu rằng USCIS không hề có sự đảm bảo cho bất kỳ một trung tâm vùng hoặc các khoản kêu gọi đầu tư nào của họ.

• Xem bản sao các tài liệu đã cung cấp cho USCIS
Bước đầu, tất cả các trung tâm vùng phải nộp đơn (mẫu I- 924 ) để có được sự chấp thuận và chỉ định của USCIS, và phải nộp bổ sung thông tin về họ (mẫu I- 924A ) vào cuối mỗi năm dương lịch. Hãy Yêu cầu họ cho xem các bản sao của các tài liệu chính thức và hỗ trợ mà họ đã bổ sung cho USCIS hằng năm.

• Yêu cầu thông tin dự án đầu tư bằng văn bản
Yêu cầu cung cấp bản sao biên bản ghi nhớ dự án đầu tư hoặc biên bản ghi nhớ thỏa thuận kín giữa chủ đầu tư và người đầu tư bằng văn bản. Kiểm tra một cách cẩn thận và nghiên cứu tính khả thi của nó trong các dự án tương tự. Theo đến cùng với bất kỳ thắc mắc nào mà bạn có để được giải đáp. Nếu bạn không hiểu các thông tin trong những tài liệu được cung cấp hoặc chủ đầu tư không muốn, hoặc không thể có câu trả lời làm bạn hài lòng, thì không nên đầu tư vào dự án đó.

• Hãy hỏi các đơn vị đang được trả tiền để quảng bá dự án
Nếu có các chuyên gia tư vấn đầu tư, luật sư hoặc nhà môi giới đang đề xuất hoặc khuyến khích bạn đầu tư, hãy hỏi rằng họ sẽ nhận được bao nhiêu tiền hoặc có lợi ích gì liên quan đến đề xuất đầu tư vào dự án này. Không nên tin tưởng các đơn vị này nếu các thông tin mà họ đưa ra không phù hợp với thông tin trong biên bản ghi nhớ đầu tư hoặc biên bản ghi nhớ thỏa thuận kín.

• Tìm kiếm sự xác nhận độc lập
Xác nhận những điều chủ đầu tư cung cấp là đúng sự thật . Ví dụ, nếu dự án đầu tư liên quan đến việc xây dựng bất động sản thương mại, kiểm tra với quận để xem chủ đầu tư đã nhận được các loại giấy phép cần thiết hay chưa và xem trị giá bất động sản mà họ đã định giá có tương ứng với định giá để đánh thuế tài sản của nhà nước và địa phương hay không. Nếu có công ty khác đã tự ký vào dự án, hãy đến trực tiếp công ty đó để xác nhận.

• Kiểm tra độ rủi ro từ cấu trúc doanh nghiệp
Hãy hiểu rằng bạn có thể sẽ đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới mà nó không có một tài sản đảm bảo nào, doanh nghiệp này được thành lập chỉ để cho một công ty khác vay vốn và công ty này sẽ sử dụng nguồn vốn được vay để phát triển dự án. Cẩn thận kiểm tra các tài liệu cho vay để xác định nếu khoản vay được bảo đảm bảo bằng tài sản thế chấp bất kỳ nào cho nhà đầu tư.

• Cân nhắc những ưu đãi của nhà phát triển
Quản lý trung tâm vùng EB-5 và các nhà phát triển thường đầu tư vốn vào các dự án mà họ quản lý. Nhận thức được rằng, nếu họ không đóng góp vốn vào dự án, thì khả năng thành công của dự án đầu tư đó sẽ thấp.

• Tìm kiếm những dấu hiệu cảnh báo sự gian lận EB-5. Hãy cẩn thận nếu bạn phát hiện ra bất kỳ điểm nào có khả năng là lừa đảo như sau:
– Đảm bảo sẽ được cấp visa hoặc trở thành một thường trú nhân hợp pháp: Đầu tư thông qua chương trình EB-5 chỉ làm cho bạn đủ điều kiện để nộp đơn xin thẻ xanh có điều kiện, nhưng không có gì đảm bảo rằng USCIS sẽ chấp thuận cấp thẻ xanh có điều kiện hoặc sau đó là loại bỏ điều kiện để cấp thẻ xanh vĩnh viễn cho bạn. USCIS cẩn thận xem xét từng trường hợp và sẽ từ chối các trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
– Lợi nhuận đầu tư được đảm bảo hoặc đầu tư không có rủi ro: Tiền đầu tư thông qua EB-5 phải là khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro trong khả năng hoàn vốn hay thu lợi nhuận. Nếu bạn được đảm bảo về lợi nhuận đầu tư hoặc đảm bảo bạn sẽ nhận lại số tiền bạn đã đầu tư, hãy đặt nghi vấn về điều này.
– Lợi nhuận đầu tư quá cao để phù hợp: Các khoản lợi nhuận từ việc đầu tư thường có xu hướng đi lên và xuống theo thời gian, đặc biệt chú ý đến những dự án có lợi tức cao. Hãy đặt nghi vấn cho dự án đầu tư tuyên bố tỷ lệ lợi nhuận cao so với thị trường.

• Dự án không đăng ký
Mặc dù USCIS là cơ quan cấp giấy chứng nhận cho một trung tâm khu vực, hầu hết các doanh nghiệp thương mại mới được cấp giấy chứng nhận “Trung Tâm Vùng” không đăng ký với SEC hay với tiểu bang. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư có khả năng không thể tiếp cận với các thông tin quan trọng về doanh nghiệp nói trên về mặt tầng lớp quản lý của công ty, sản phẩm, dịch vụ và tài chính điều mà họ phải khai rõ khi đăng ký với cơ quan nói trên. Trong trường hợp như vậy, nhà đầu tư nên tìm kiếm thêm thông tin về các doanh nghiệp này nhằm đảm bảo rằng những điều nêu ra trong bảng báo cáo cơ hội đầu tư là đúng.

• Nhà môi giới không có giấy
Luật chứng khoán liên bang và tiểu bang yêu cầu các chuyên gia đầu tư và công ty của họ, những người cung cấp và bán các khoản đầu tư phải là những cá nhân hay tổ chức đã được cấp giấy phép hoặc đăng ký. Các tổ chức hay cá nhân được chỉ định bởi trung tâm vùng thường không đáp ứng được yêu cầu này. Đã có nhiều vụ lừa đảo liên quan đến các cá nhân không có giấy phép hoặc các công ty không đăng ký.

• Cấu trúc điều hành của các công ty được điều hành bởi các cá nhân tương tự
Một vài trung tâm vùng EB-5 có sự tham gia ở cấp quản lý từ các công ty khác, mà các công ty này được quản lý bởi các cá nhân tương tự. Trong hoàn cảnh này , phải xác nhận rằng xung đột lợi ích đã được tiết lộ đầy đủ chưa và được giảm thiểu đến mức thấp nhất.

Nếu khoản đầu tư của bạn thông qua chương trình định cư diện đầu tư EB-5 được chứng minh là vi phạm điều lệ chứng khoán, bạn có thể mất cả tiền và con đường trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ. Nghiên cứu cẩn thận thông tin EB-5 trước khi đầu tư tiền của và hy vọng của bạn.