Đối với các khoản đầu tư được thực hiện thông qua các trung tâm vùng thì phải tạo ra ít nhất 10 công việc trực tiếp hoặc gián tiếp.

Chương trình EB-5 là một chương trình quan trọng, giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế và tạo ra việc làm cho cộng đồng. Sau 26 năm phát triển, chương trình nhận được sự ủng hộ lớn bởi Thượng viện Hoa Kỳ, Hiệp hội các Quốc gia, Hiệp hội đầu tư Hoa Kỳ.

Chương trình EB-5 và chặng đường 26 năm

26 năm trước, chương trình đầu tư định cư thí điểm đã được tạo ra trong Công luật 102-395, mục 610 vào ngày 06/10/1992. Quốc hội Mỹ tăng cường các tác động kinh tế của chương trình đầu tư EB-5 bằng cách cho phép chỉ định của Trung tâm vùng để bỏ vốn đầu tư EB-5 từ nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế được USCIS chấp thuận trong một khu vực địa lý xác định. Thông qua danh sách xếp hạng trung tâm vùng-khu vực địa lý này được định nghĩa là “bất kỳ thực thể kinh tế, tổ chức hay tư nhân, chỉ cần tham gia với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện năng suất trong khu vực, tạo việc làm và tăng vốn đầu tư trong nước. Cho đến hiện tại, đã có đến 95% các nguồn vốn đầu tư EB-5 được nâng lên và đầu tư vào Trung tâm vùng.

Trung tâm vùng thường phối hợp với các cơ quan phát triển kinh tế khu vực để tối đa hóa lượng việc làm của chương trình EB-5 bằng cách tạo thuận lợi cho việc đầu tư một lượng vốn EB-5 đáng kể vào các dự án quy mô lớn. Trung tâm vùng chứng minh rằng các chỉ tiêu tạo việc làm theo yêu cầu của pháp luật đã đạt được thông qua mô hình phân tích kinh tế. Đối với các khoản đầu tư được thực hiện thông qua các trung tâm vùng thì phải tạo ra ít nhất 10 công việc trực tiếp hoặc gián tiếp.

IIUSA ủng hộ tái phê chuẩn chương trình EB-5

Chương trình EB-5 hiện đã giữ một vị trí quan trọng sau 26 năm phát triển. Chương trình đã đạt được những thành tựu trong các dự án đầu tư EB-5 tốt nhất như: phát triển những khu căn hộ cao cấp mới ở vùng nông thôn Washington, mở ra một thành phố mới thay đổi bộ mặt của New York, phát triển các hệ thống khách sạn, xây dựng các tòa nhà ở các khu dân cư vùng ven – nơi mà giờ đây đã phát triển rất nhộn nhịp.

Đặc biệt, theo các thông kê tài chính mới đây thì các khoản đầu tư thông qua chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư EB-5 đã tạo ra hơn 41.000 việc làm và đóng góp cho nền kinh tế Mỹ đến 9 tỷ USD GDP.