Cùng với nhau, sau 3 năm, anh Bình và chị Thủy có được số tiền là $51,520 đôla để đặt cọc mua căn nhà đầu tiên, tiết kiệm được $12,480 đôla so với cách gửi tiết kiệm ở ngân hàng thông thường.


Kể từ 1/7/2017, cá nhân có thể tự nguyện đóng góp vào quỹ hưu bổng số tiền lên tới $15,000/năm và tối đa cho một gia đình là $30,000/năm, khoản tiền này sẽ để dành cho việc mua căn nhà đầu tiên.

Khoản đóng góp này, bị đánh thuế 15%, sau đó có thể được rút ra để trả tiền cọc mua nhà. Tiền rút ra sẽ bị đánh thuế ở mức thuế suất thông thường trừ đi 30%, và không được rút trước 1/7/2018.

Với hầu hết người dân, Chương trình Hỗ trợ Người mua nhà Lần đầu có thể giúp người dân tăng khoản tiết kiệm để trả tiền cọc mua nhà lên ít nhất 30% so với cách tiết kiệm thông thường.

Rất nhiều người lao động sẽ có khả năng được hưởng lợi từ việc dành một khoản lương trước thuế để góp vào tài khoản tiết kiệm.

Cá nhân tự kinh doanh hoặc những người lao động mà chủ nhân không trích lương đóng góp vào khoản tiết kiệm này có thể khai giảm thu nhập chịu thuế đối với những khoản đóng góp cá nhân, có nghĩa là tài khoản tiết kiệm vẫn được lấy ra từ thu nhập trước thuế.

Theo Chương trình Hỗ trợ, khoản đóng góp tự nguyện này phải được đưa vào quỹ hưu bổng hiện hành. Tổng số tiền mà một cá nhân có thể đóng góp, bao gồm khoản đóng góp bắt buộc của chủ doanh nghiệp và khoản đóng góp tự nguyện cá nhân, không thể vượt quá $25,000 trong tài khóa 2017 – 18.

Số tiền có thể rút ra sẽ được tính dựa trên tỷ số lãi suất đối chiếu ngân hàng 90 ngày cộng thêm 3 điểm phần trăm.

Chương trình hỗ trợ người mua nhà lần đầu sẽ được ATO quản lý, và ATO sẽ là cơ quan quyết định khoản đóng góp có thể được giải ngân là bao nhiêu. ATO cũng sẽ hướng dẫn các quỹ hưu bổng nào có thể dùng cho chương trình này.

Ví dụ với con số cụ thể:
Chị Thủy có mức thu nhập phải đóng thuế (taxable income) là $60,000 một năm và muốn mua căn nhà đầu tiên.

Chị Thủy chọn tự nguyện đóng góp trực tiếp từ tiền lương (salary sacrifice) vào quỹ superannuation của chị mỗi năm $10,000, tăng quỹ này lên $8,500 sau khi đóng mọi khoản thuế.

Sau 3 năm, chị Thủy có lựa chọn rút $27,380 từ quỹ superannuation của chị ra, sau thuế, số tiền còn lại là $25,760 và chị Thủy được dùng số tiền này để mua căn nhà đầu tiên.

Với chương trình này, First Home Super Saver Scheme, chị Thủy tiết kiệm được $6,240 cho tiền đặt cọc nhà so với cách gửi tiền tiết kiệm thông thường ở các ngân hàng.

Anh Bình, bạn đời của chị Thủy, cũng có mức thu nhập trong khoản tương tự, và cũng chọn tự nguyện đóng góp trực tiếp $10,000 từ tiền lương vào quỹ superannuation của anh mỗi năm, trong cùng khoản thời gian với chị Thủy.

Cùng với nhau, sau 3 năm, anh Bình và chị Thủy có được số tiền là $51,520 đôla để đặt cọc mua căn nhà đầu tiên, tiết kiệm được $12,480 đôla so với cách gửi tiết kiệm ở ngân hàng thông thường.