Người nộp hồ sơ xin visa có thể tìm kiếm nguồn đầu tư hay tài trợ từ các cơ quan thuộc chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ, các tổ chức nghiên cứu bằng ngân sách công, các công ty đầu tư có đăng ký…

Visa 188 là loại visa Úc đặc biệt dành cho các doanh nhân ngoại quốc có những ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh, và tìm được một nguồn tài trợ từ một bên thứ ba để biến những ý tưởng này thành sản phẩm hay dịch vụ.

Chính phủ Úc mới đây đã chính thức công bố chi tiết về loại visa này, và bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 10/9/2016.

Cụ thể, loại Entrepreneur visa mới này sẽ cho phép các doanh nhân ngoại quốc phát triển và thương mại hóa ý tưởng sáng tạo của họ, đưa vào thực tế kinh doanh ở Úc.

Doanh nhân ngoại quốc cần chứng minh họ nhận được $200.000 nguồn đầu tư hay tài trợ từ bên thứ ba cho thương vụ của mình.

Loại visa này mang đến cơ hội có thường trú nhân tại Úc (PR) và con đường trở thành công dân Úc ngày một gần hơn dành cho các công dân nước ngoài đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình.

Những ai đủ điều kiện nộp đơn xin Entrepreneur visa?

Để hội đủ những điều kiện visa 188 (Business Innovation and Investment Provisional visa, subclass 188, Entrepreneur Stream) đường đơn cần:

Dưới 55 tuổi. Tùy theo các tiểu bang hay vùng lãnh thổ có thể không xét yếu tố tuổi tác nếu đề xuất kế hoạch kinh doanh của người nộp hồ sơ mang lại những lợi ích kinh tế đặc biệt cho địa phương này.
Có trình độ tiếng Anh phù hợp và có thể chứng minh ở thời điểm nhận giấy mời nộp hồ sơ xin visa.
Có trong tay một thỏa thuận tài chính trị giá ít nhất $200,000 Úc kim để phát triển kế hoạch kinh doanh đã đề xuất tại Úc.
Sở hữu ít nhất 30% cổ phần của doanh nghiệp.
Đang thực hiện hoặc đề xuất để thực hiện kế hoạch kinh doanh ở Úc và thực sự có ý định tiếp tục việc kinh doanh này.
Được chính phủ một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ đề cử.

Một kế hoạch kinh doanh hợp pháp (Complying Entrepreneur Activity) là một chương trình trong đó ý tưởng sáng tạo được phát triển và thương mại hóa thành một sản phẩm hay dịch vụ tại nước Úc, hay dẫn đến sự phát triển của một doanh nghiệp tại Úc.

Người nộp hồ sơ xin visa có thể tìm kiếm nguồn đầu tư hay tài trợ từ các cơ quan thuộc chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ, các tổ chức nghiên cứu bằng ngân sách công, các công ty đầu tư có đăng ký…

Những đơn vị này sẽ trở thành đối tác đầu tư mạo hiểm của doanh nghiệp, có thể ở giai đoạn hình thành hoặc lâu hơn.

Cùng thời điểm, Bộ Di Trú Úc cũng vừa công bố những thay đổi quan trọng trong cách tính điểm nghề của các loại visa dành cho di dân có tay nghề cao, và có hiệu lực ngay lập tức.