Con cái của đương đơn sẽ được miễn học phí từ cấp 1 đến cấp 3, riêng học phí bậc đại học được tính như công dân Úc.

Đối tượng
Dành cho các doanh nhân thành đạt dưới 55 tuổi là chủ doanh nghiệp có ý định kinh doanh hoặc đầu tư thực sự tại Úc
Đương đơn được bảo lãnh người thân đi cùng gồm vợ/chồng và các con dưới 18 tuổi.

Visa 132A dành cho đương đơn dưới 55 tuổi cùng vợ/chồng và con dưới 18 tuổi

Quyền lợi của visa 132A
Con cái của đương đơn sẽ được miễn học phí từ cấp 1 đến cấp 3, riêng học phí bậc đại học được tính như công dân Úc.
Đương đơn và gia đình được hưởng phúc lợi xã hội, trợ cấp y tế như người bản xứ
Ngay sau khi đến Úc Đương đơn cùng gia đình trở thành thường trú nhân và được quyền xin quốc tịch sau 4 năm định cư.

Đương đơn cùng gia đình trở thành thường trú nhân Úc sau 4 năm định cư.

Điều kiện quan trọng để xin visa 132A
Doanh nghiệp của đương đơn hoạt động hiệu quả và có doanh thu hàng năm tối thiểu 3.000.000 AUD. Hai(2) trong bốn(4) năm trước ngày nộp đơn, vốn sở hữu trong một hoặc nhiều doanh nghiệp đạt ít nhất 400.000 AUD, doanh thu hàng năm đạt tối thiểu 3.000.000 AUD. Đồng thời, số cổ phần đương đơn và vợ/chồng phải nắm giữ trong doanh nghiệp tương đương:
* 51% (nếu doanh thu hàng năm dưới 400.000 AUD)
* 30% (nếu doanh thu hàng năm trên 400.000 AUD)
* 10% (nếu công ty đã công khai niêm yết, lên sàn chứng khoán)

Đương đơn cần đáp ứng được những yêu cầu về sức khỏe. Kết quả phải có giá trị trong vòng 12 tháng. Và cần kết quả khám sức khỏe của toàn bộ thành viên trong gia đình đương đơn dù người đó có di cư hay không.
Đương đơn phải dưới 55 tuổi và nhận được sự bảo lãnh của chính quyền tiểu bang.