Sau khi được chấp thuận và nhận được thị thực tạm trú 188B, nhà đầu tư sẽ duy trì khoản đầu tư vào trái phiếu ít nhất trong 04 năm và thỏa mãn điều kiện sinh sống tại Úc 02 năm trong khung 04 năm trước khi nộp đơn để được định cư chính thức thông qua thị thực thường trú 888.

Diện Visa 188 dành cho những cá nhân mong muốn đầu tư tối thiểu 1.5 triệu AUD tại một tiểu bang/vùng lãnh thổ của Úc, trong đó các hoạt động đầu tư và kinh doanh chính phải nằm trong lãnh thổ Úc. Nhận được visa tạm trú 188 diện Nhà đầu tư là bước đầu tiên trước khi nhà đầu tư đủ điều kiện để xin cấp Visa thường trú 888 diện Đầu tư và Đổi mới kinh doanh.

Điều kiện chương trình đầu tư Úc theo thị thực 188B

Để có thể thỏa mãn các điều kiện của chương trình đầu tư định cư Úc theo thị thực 188B, nhà đầu tư tại Việt Nam cần thỏa mãn các điều kiện bao gồm:

– Được tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc bảo lãnh.
– Có tổng khối lượng tài sản ít nhất là 2,250,000 AUD. Thực hiện đầu tư 1,500,000 AUD vào trái phiếu do chính phủ tiểu bang Úc phát hành trong vòng ít nhất 04 năm liên tục.
– Có độ tuổi dưới 55 tuổi. Tuy vậy, điều kiện này có thể được miễn trừ nếu dự án kinh doanh sẽ đem lại lợi ích kinh tế vượt bậc cho tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ phát hành thư tiến cử.
– Đạt ít nhất 65 điểm trên thang điểm của Úc (dựa vào độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, khối lượng tài sản,…)
– Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 03 năm trong khung 05 năm.
– Trong khung thời gian 5 năm trước ngày nộp đơn, nhà đầu tư phải trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Trong đó phải sở hữu tối thiểu 10% trên tổng giá trị tài sản công ty hoặc trực tiếp quản lý những nguồn tiền đầu tư hợp pháp với mức tối thiểu 1,500,000 AUD.
– Không tham gia vào các hoạt động phi pháp
– Chương trình này không có yêu cầu về trình độ tiếng Anh tối thiểu, tuy nhiên, nếu đương đơn chính và người phụ thuộc đi kèm trên 18 tuổi không thể chứng minh mình đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu ở mức functional English (tương đương IELTS 4.5 ở mọi kỹ năng) thì phải đóng thêm phí bảo trợ ngoại ngữ (Second Visa Application Charge): 9,795 AUD đối với người nộp đơn chính và 4,890 AUD đối với người đi kèm trên 18 tuổi.

Sau khi được chấp thuận và nhận được thị thực tạm trú 188B, nhà đầu tư sẽ duy trì khoản đầu tư vào trái phiếu ít nhất trong 04 năm và thỏa mãn điều kiện sinh sống tại Úc 02 năm trong khung 04 năm trước khi nộp đơn để được định cư chính thức thông qua thị thực thường trú 888.

Quyền lợi chương trình đầu tư Úc theo thị thực 188B

– Vợ/chồng, các con chung và con riêng phụ thuộc, người thân trong gia đình còn phụ thuộc có thể được đi kèm trong hồ sơ.
– Được cấp thị thực nhập cảnh và lao động tại Úc với thời hạn 4 năm.
– Được tiếp tục ở lại Úc và thay đổi tình trạng thường trú khi duy trì tốt thời gian sinh sống tại Úc 2 năm trong khung 4 năm của visa tạm trú và vẫn còn đang duy trì khoản đầu tư liên tục trong 4 năm.
– Có cơ hội mở rộng doanh nghiệp hoặc phát triển doanh nghiệp có sẵn và/hoặc đầu tư vào các tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc.