Để người con được có tên trong hồ sơ bảo lãnh định cư, người cha phải làm theo quy định hợp pháp cần thiết để thiết lập quyền lợi cho người con theo Luật di trú.

Công dân Mỹ là con ngoài giá thú ( cha mẹ không đăng ký kết hôn với nhau ) bảo lãnh mẹ, ngoài những giấy tờ cần thiết ra không đòi hỏi thêm gì khác. Bảo lãnh cha thì cần phải hợp pháp hóa mối quan hệ cha con.
Phân biệt con ngoài giá thú và con hợp pháp:

Khác biệt giữa người con theo giá thú và ngoài giá thú là trong trường hợp người con ngoài giá thú, người cha phải có quyền nuôi dưỡng con, phải là cha ruột và phải có bằng chứng cho thấy thành ý về mối quan hệ cha con này.


Con ngoài giá thú chứng minh quan hệ với cha thông qua hành động hợp pháp hoá

Định nghĩa hành động hợp pháp hoá con ngoài giá thú:

Hợp pháp hóa được định nghĩa là “hành động đưa 1 đứa con ngoài giá thú vào tình trạng theo giá thú”. Hành động này chỉ có thể được thực hiện bởi người cha ruột của người con trong trường hợp người mẹ ruột và cha ruột của người con không sống cùng nhau hoặc người mẹ ruột đã bỏ rơi người con. Để người con được có tên trong hồ sơ bảo lãnh định cư, người cha phải làm theo quy định hợp pháp cần thiết để thiết lập quyền lợi cho người con theo Luật di trú.

Theo luật di trú, để có thể hợp thức hóa cho người con, cần đáp ứng 4 yêu cầu sau:

Hành động hợp pháp hóa phải theo tuân theo luật tại nơi cư trú của người con hoặc người cha.
Người con phải dưới 18 tuổi vào thời điểm hợp pháp hóa.
Người cha phải có quyền nuôi dưỡng người con tại thời điểm hợp pháp hóa, nếu chỉ có quyền giám hộ thể chất sẽ không đủ yêu cầu.
Người con phải là con ruột của người cha. Quan hệ cha con có thể được thiết lập bằng những bằng chứng như: giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe, học bạ hoặc xét nghiệm máu…

Một khi đáp ứng được những tiêu chuẩn trên, người cha có thể tiến hành các bước tiếp theo để hợp pháp hóa cho người con theo những phương thức dưới đây:

Tuân theo luật pháp tại đất nước hoặc tiểu bang mà người con hoặc người cha đang cư trú và loại trừ mọi sự phân biệt hợp pháp;
Việc tái hôn của cha mẹ ruột người con;
Sắc lệnh của tòa;
Sự thừa nhận chính thức quan hệ cha con và/ hoặc;
Sự công nhận rõ ràng về quan hệ cha con.

Sau khi hợp pháp hoá mối quan hệ giữa người con và người cha, công dân Mỹ là con ngoài giá thú có mở hồ sơ bảo lãnh cho cha dựa trên những bằng chứng chứng minh quan hệ cha-con ruột thịt này.