Những người đi theo đương đơn chính diện F-3 bao gồm: Vợ/Chồng và con cái độc thân dưới 21 tuổi.

Viên chức Lãnh Sự từ chối cấp thị thực định cư do thiếu bằng chứng về mối quan hệ chứng minh hôn nhân hợp pháp của người bảo lãnh có được cấp thị thực định cư diện F-3?
Công dân Hoa Kỳ được phép bảo lãnh con đã lập gia đình đang sinh sống ngoài nước Mỹ sang định cư
cùng (Diện F-3).


Đoàn tụ gia đình là điều bất kỳ ai cũng đều mong muốn

Điều kiện bảo lãnh diện F-3:

Người bảo lãnh phải là công dân Hoa Kỳ, trên 21 tuổi
Người được bảo lãnh đã kết hôn và có Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
Những người đi theo đương đơn chính diện F-3 bao gồm: Vợ/Chồng và con cái độc thân dưới 21 tuổi.

Hồ sơ nộp tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS):

Người bảo lãnh phải có:

Khai sinh (Bản chính hoặc bản trích lục)
Giấy chứng nhận quốc tịch Hoa Kỳ
Hộ chiếu Hoa Kỳ
Giấy chứng nhận đổi tên (Nếu có)

Người được bảo lãnh phải có:

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
Khai sinh của đương đơn và những người đi cùng (Bản chính hoặc bản trích lục)
Hộ chiếu của nước sở tại

Thiếu bằng chứng chứng minh mối quan hệ

Viên chức Lãnh sự sẽ yêu cầu đương đơn bổ sung bằng chứng hoặc từ chối cấp thị thực nếu mối quan hệ giữa người bảo lãnh, đương đơn và những người đi cùng không chứng minh được

Đương đơn và người bảo lãnh sẽ được yêu cầu làm xét nghiệm DNA chứng minh quan hệ huyết thống của mình. Để tiến trình làm hồ sơ bảo lãnh không bị chậm trễ và có hiệu quả Quý vị nên tìm cho mình một văn phòng hiểu về Luật Di Trú giúp đỡ.