Nếu bảo lãnh cả cha và mẹ thì cha và mẹ mỗi người phải làm một bộ hồ sơ riêng.

Ngoài cha mẹ là đương đơn chính được bảo lãnh bởi công dân Hoa Kỳ, những ai có thể được đi kèm diện này? Cùng Di Trú Và Quốc Tịch tham khảo bài viết sau về những điều cần lưu ý khi bảo lãnh diện cha mẹ.
Điều kiện để bảo lãnh cha mẹ

Công dân Hoa Kỳ muốn bảo lãnh cha mẹ phải từ 21 tuổi trở lên.
Cha mẹ kế chỉ đủ điều kiện xin định cư khi cuộc hôn nhân với người cha/ mẹ ruột của công dân Hoa Kỳ được thiết lập trước khi công dân Hoa Kỳ được 18 tuổi.
Nếu công dân Hoa Kỳ được nhận nuôi hợp pháp, người này không thể bảo lãnh cha mẹ ruột của mình.
Mỗi đương đơn xin định cư diện cha mẹ phải làm một hồ sơ bảo lãnh riêng.

Bảo lãnh diện cha mẹ không cho phép người đi kèm

Thời gian hoàn thành việc bảo lãnh cha mẹ

Thời gian thông thường để bảo lãnh cha mẹ là từ 12 – 14 tháng tuỳ thuộc vào việc đương đơn cung cấp hồ sơ đủ hay cần bổ sung thêm giấy tờ cần thiết hay bằng chứng mối quan hệ.

Số người được bảo lãnh đi kèm

Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cha mẹ là những người sinh sống bên ngoài nước Mỹ theo diện IR5, diện này không cho phép người đi kèm (con ruột, con nuôi, anh chị em ruột của đương đơn). Nếu bảo lãnh cả cha và mẹ thì cha và mẹ mỗi người phải làm một bộ hồ sơ riêng.

Sau khi cha mẹ công dân Hoa Kỳ định cư và trở thành thường trú nhân, có thể mở hồ sơ bảo lãnh các diện sau:

Nếu vẫn duy trì tình trạng thường trú nhân, họ có thể bảo lãnh những người con còn lại ở Việt Nam với điều kiện những người con này phải độc thân và trên hoặc dưới 21 tuổi. Thời gian thường trú nhân bảo lãnh con cái sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào độ tuổi của người con.
Nếu đáp ứng đủ thời gian sinh sống tại Mỹ cũng như điều kiện nhập tịch, họ có thể nộp đơn thi quốc tịch. Sau khi trở thành công dân Hoa Kỳ, họ có thể bảo lãnh anh chị em ruột của mình (diện F4). Thời gian bảo lãnh diện F4 thông thường kéo dài từ 10 tới 13 năm.