Cha mẹ là thường trú nhân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân dưới 21 tuổi (diện F-2A)

Con đã lập gia đình nhưng chưa đăng ký kết hôn vẫn được xem còn trong tình trạng độc thân khi đuợc cha mẹ là công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ bảo lãnh định cư.
Đối với các hồ sơ bảo lãnh định cư, Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ xem xét tình trạng hợp pháp của người được bảo lãnh có phù hợp với các điều kiện của Luật Di Trú hay không.

Cha mẹ đang sinh sống tại Hoa Kỳ muốn bảo lãnh con cái còn độc thân sang định cư cùng có những trường hợp như sau:

Cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi (diện F-1)
Cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân dưới 21 tuổi (diện IR-2)
Cha mẹ là thường trú nhân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi (diện F-2B)
Cha mẹ là thường trú nhân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân dưới 21 tuổi (diện F-2A)


Con đã lập gia đình nhưng chưa đăng ký kết hôn vẫn đủ điều kiện được cha mẹ bảo lãnh

Lập gia đình nhưng không đăng ký kết hôn

Khi nộp đơn bảo lãnh tại Sở Di Trú Mỹ đương đơn còn độc thân nhưng trong quá trình chờ hồ sơ được xét duyệt, đương đơn chung sống như vợ chồng với người khác phái nhưng không đăng ký kết hôn thì đương đơn vẫn còn điều kiện độc thân được cha mẹ bảo lãnh. Những người con của đương đơn nếu có sẽ được đi cùng và phải bổ túc hồ sơ, riêng người vợ/chồng không đăng ký kết hôn sẽ không được đi.Trường hợp đương đơn đã kết hôn khi nộp đơn bảo lãnh nhưng sau đó ly dị cần bổ túc giấy tờ chứng minh để chuyển sang diện độc thân.

Đương đơn cần chuẩn bị thật tốt cho buổi phỏng vấn với viên chức Lãnh sự, cần trung thực thông tin tình trạng hôn nhân của mình.

Lập gia đình và đã đăng ký kết hôn

Được cha mẹ bảo lãnh là độc thân, nhưng trong quá trình chờ xét duyệt, đương đơn lập gia đình (có Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn) thì hồ sơ bảo lãnh đó sẽ bị huỷ nếu cha mẹ bảo lãnh là thường trú nhân hoặc sẽ chuyển sang diện bảo lãnh con cái đã kết hôn của công dân Mỹ. Trường hợp này đương đơn cần bổ túc giấy tờ chứng minh của người đi cùng