Các nguồn từ Quốc Hội đang nêu rõ số tiền đầu tư tối thiểu sẽ tăng lên $800,000 cho các vùng tạo việc làm mục tiêu (TEA) và $1,800,000 cho các vùng không phải vùng tạo việc làm mục tiêu.

USCIS sẽ thực hiện quyền lực của mình để nâng cao khoản vốn đầu tư định cư mỹ tối thiểu theo quy định. Các nguồn từ Quốc Hội đang nêu rõ số tiền đầu tư tối thiểu sẽ tăng lên $800,000 cho các vùng tạo việc làm mục tiêu (TEA) và $1,800,000 cho các vùng không phải vùng tạo việc làm mục tiêu.

1. USCIS sẽ tăng khoản đầu tư tối thiểu
Kể từ khi các khoản đầu tư tối thiểu không được điều chỉnh từ khi chương trình được thành lập cách đây 25 năm, khoản tiền tối thiểu sẽ được tăng cho cả việc đầu tư vào những khu vực tạo việc làm mục tiêu và các khu vực khác. Số tiền hiện tại có sức mua chỉ $275,235. USCIS sẽ thực hiện quyền lực của mình để nâng cao khoản tiền đầu tư EB-5 tối thiểu theo quy định. Điều chỉnh lạm phát khoản tiền này thời điểm hiện tại là khoảng $900,000. USCIS cũng giới thiệu liên kết ngưỡng đầu tư tối thiểu để được chấp nhận một cách rộng rãi chỉ số lạm phát. Các nguồn từ Quốc Hội đang nêu rõ số tiền đầu tư tối thiểu sẽ tăng lên $800,000 cho các vùng tạo việc làm mục tiêu (TEA) và $1,800,000 cho các vùng không phải vùng tạo việc làm mục tiêu.

2. Còn bao nhiêu visa EB-5 tính đến ngày 30/09/2015 của năm tài chính 2015?
Có khoảng 2,525 visa EB-5 còn lại dành cho tất cả các nước. Dự kiến có khoảng 1,500 trong số đó sẽ được yêu cầu cấp thị thực bởi các nước khác ngoài Trung Quốc, những nhà đầu tư sẽ tiếp tục được xử lý theo tình trạng “hiện tại”, số còn lại (khoảng 1,000) sẽ dành cho Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 1/5/2015 đến 30/9/2015. Bộ Ngoại Giao sẽ liên tục theo dõi tình hình, và nếu số lượng visa của nhà đầu tư Trung Quốc gây khó khăn cho tình trạng hiện tại của “phần còn lại của thế giới”, khi đó việc dời thời hạn cuối cùng đối với Trung Quốc là cần thiết. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư các nước khác không đạt đến con số ước tính là 1,500 visa, thì nhà đầu tư Trung Quốc sẽ được áp dụng. Bằng cách đưa ra ngày kết sổ cho Trung Quốc là ngày 1/5/2013, người ta hy vọng rằng sẽ kiểm soát đầy đủ con số sử dụng trong tương lai, và tránh bất kỳ sự lùi lại nào trước ngày kết thúc năm tài chính 30/9/2015. Tuy nhiên, việc lùi ngày cho visa EB-5 Trung Quốc xa hơn để quản lý số lượng được áp dụng trong tương lai là cần thiết để kiểm soát việc cấp visa trong giới hạn thông thường. Ngày 1/10/2015, gần 10,000 thị thực mới sẽ được cấp cho năm tài chính 2016 và nó được mong đợi rằng ngày kết sổ sẽ vẫn còn khoảng 2 năm trước ngày thực tế. Như vậy cho đến nay, việc thiết lập ngày kết sổ cho Trung Quốc để bình ổn con số sử dụng dường như đang được thực hiện và mọi chuyện có vẻ ổn cho đến tháng 6. Cảm ơn ông Charles Oppenheim, Trưởng kiểm soát thị thực và báo cáo Bộ Ngoại Giao Mỹ đã cung cấp thông tin này.

3. Điều này được tính như thế nào?
Tổng cộng có 10,224 thị thực dành cho visa EB-5 trong năm tài chính 2015, trong đó 7,699 thị thực đã được cấp. Trung bình khoảng 1,100 hồ sơ được xử lý mỗi tháng. Để duy trì chương trình EB5 trong giới hạn thường niên, đầu tiên Bộ Ngoại Giao sẽ phân bổ số còn lại cho tất cả các nước ngoại trừ Trung Quốc. Số còn lại sau khi đã cấp cho các nước khác sẽ cấp cho trung Quốc. Khi 2,252 visa được cấp cho đương đơn đầu tiên của các nước khác, số còn lại sẽ được phân bổ cho các đương đơn Trung Quốc với ngày ưu tiên hiện tại, những người nộp đơn I-526 trước ngày 1/5/2013. Chưa biết có bao nhiêu người Trung Quốc có ngày ưu tiên tăng hoặc giảm trước khi kết thúc năm tài chính 2015 vào ngày 30/9/2015.

4. Những quốc gia nào được cấp 7,699 thị thực?
Trung Quốc đại lục chiếm 6,819 tương đương 88,56%; Việt Nam là nước đứng vị trí thứ 2 với 244 thị thực; Đài Loan ở vị trí thứ 3 với 83 thị thực; Ấn Độ vị trí thứ 4 với 58 thị thực và Hàn Quốc vị trí thứ 5 với 54 thị thực. [Ghi chú: Điều thú vị là 5 nước đầu tư hàng đầu đều là từ Châu Á. Những quốc gia còn lại chiếm 11.5% tổng số thị thực.] Cảm ơn ông Charles Oppenheim, Trưởng kiểm soát thị thực và báo cáo Bộ Ngoại Giao Mỹ đã cung cấp thông tin này.

5. Hiện tại chúng ta có ngày kết sổ của Trung Quốc ngày 1/5/2013, điều gì sẽ xảy ra vào giữa tháng 5/2015? Liệu các con số sẽ giảm đến ngày 15/4/2013, và vẫn như vậy đến ngày 1/5/2013, hoặc tăng đến ngày 15/5/2013, hoặc thậm chí là tháng 6/2013?
Điều này phụ thuộc vào nhu cầu của đương đơn các quốc gia khác và chúng ta phải chờ đến ngày 10/5/2015 khi bản tin tháng 6/2015 được công bố.

6. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với các đương đơn EB-5 Trung Quốc ở Mỹ với ngày ưu tiên là ngày 1/5/2013 hoặc sau đó?
Họ phải đợi đến ngày ưu tiên của họ. Nếu họ có hoặc có thể duy trì tình trạng di dân hợp lệ, họ có thể ở lại Mỹ, cho đến khi ngày ưu tiên của họ được thực hiện.

7. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với các đương đơn EB-5 người Trung Quốc đang đợi ở nước ngoài với ngày ưu tiên tại hoặc sau ngày 1/5/2013?
Họ phải chờ đến ngày ưu tiên của họ để được lên lịch cho cuộc phỏng vấn Visa EB5 chính thức. Nếu họ có một visa kép như visa L-1 hoặc H-1B, họ có thể đợi ở trong nước Mỹ. Đương đơn có thể nộp đơn xin visa sinh viên F-1 nếu họ có thể bày tỏ ý định quay về nước và sẽ không nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng.

8. Tôi đã nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng của tôi khi tôi đang ở Mỹ một cách hợp pháp và bây giờ tôi đang chờ thẻ việc làm và giấy phép du lịch bên ngoài nước Mỹ. Bây giờ tôi muốn kết hôn với bạn trai người Trung Quốc, hoặc bạn gái, tôi có thể bổ sung anh ấy hoặc cô ấy trong đơn điều chỉnh của tôi được không?
Không, bạn có thể kết hôn với bạn trai hoặc bạn gái của bạn hiện tại, nhưng anh ấy hoặc cô ấy không thể nộp đơn điều chỉnh tình trạng cho đến ngày ưu tiên của bạn, trừ khi anh ấy hay cô ấy sinh ra ở một nước khác ngoài Trung Quốc. Vì vậy điều quan trọng là lên kế hoạch một cách cẩn thận để đảm bảo người phối ngẫu mới của bạn có thể duy trì tình trạng hợp pháp, cho đến ngày ưu tiên của bạn, lúc đó bạn có thể nộp hồ sơ “đương đơn phát sinh”. Nếu USCIS chấp thuận việc điều chỉnh trước khi kết hôn, người phối ngẫu của bạn sẽ là người phối ngẫu”bổ sung” người phối ngẫu hoặc anh ấy, cô ấy sẽ phải chờ thêm 2-3 năm, hoặc lâu hơn là các cặp vợ chồng nhập cự diện F2A.

9. Đơn I-526 của tôi đã được phê duyệt sau ngày 1/5/2015 nhưng được nộp sau ngày 30/4/2013 nên ngày ưu tiên của tôi không phải là ngày hiện tại và tôi có một con dưới 21 tuổi. Liệu con tôi có đủ điều kiện để có được thẻ xanh cùng với tôi như người thụ hưởng của tôi không?
Có thể, điều đó phụ thuộc vào độ tuổi của đứa trẻ tại thời điểm nộp đơn, và đơn I-526 mất bao lâu để được chấp thuận. Luật pháp đòi hỏi bạn phải có hộ khẩu thường trú cho đứa trẻ trong vòng 1 năm thị thực, nhưng nếu bạn không có đủ 12 tháng vì sự lùi lại của visa và một số thị thực hết thời hạn, bạn sẽ nhận được thêm 1 lần visa 12 tháng. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, tuổi của trẻ sẽ được CSPA tính toán lại. Một vài đối tượng người thụ hưởng là trẻ đều đã trên 20 tuổi nên có thể quá tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ, hầu hết tuổi 19 thì có một cơ hội, và tuổi 18 sẽ ổn tùy thuộc vào tỷ lệ chấp thuận của các trường hợp cung cấp và số lượng hồ sơ hàng tháng, cũng như tỷ lệ phần trăm chấp thuận.

10. Có thể cho tôi biết các đương đơn EB-5 Trung Quốc sẽ phải đợi bao lâu không?
Không, điều này không thể xác định một cách chắc chắn. Tuy nhiên, Ông Charles Oppenheim đã cho biết một cách không chính thức rằng vào tháng 9/2016, kết thúc năm tài chính 2016, Bộ Ngoại Giao cần xử lý các trường hợp từ mùa hè năm 2014. [Ghi chú: Đây chỉ là suy đoán vì có quá nhiều các thông tin]

11. Thực sự không tồi nếu bạn nói EB-5 Trung Quốc chỉ chờ trong khoảng 2 năm đối với năm tài chính 2015? Vậy còn năm 2016 thì sao?
Vâng, đó là những thông tin không chính thức. Bắt đầu từ ngày 1/10/2015, bắt đầu của năm tài chính 2016, chúng ta có thể mong đợi thời gian chờ khoảng 2 năm. Vì vậy vào ngày 1/10/2015, chúng ta sẽ thấy ngày ưu tiên của tháng 10/2013, có nghĩa là chúng ta sẽ thấy trước một tháng của mỗi tháng còn lại trong năm. [Lưu ý – có quá nhiều thông số dự đoán nhưng các đương đơn, luật sư và các Trung Tâm Vùng cần phải có kế hoạch, vì vậy tôi đã cung cấp một phỏng đoán. Điều này có thể không chính xác. Thời gian chờ thực sự không quá tệ trong năm 2015, và bắt đầu năm 2016 có thể chấp nhận chờ khoảng 2 năm, nhưng điều này có thể tăng khoảng 2 năm rưỡi vào cuối năm tài chính 2016, đó là ngày 30/9/2016.]

12. Chúng ta có thể trong đợi gì vào sự di chuyển ngày kết sổ của EB-5 Trung Quốc cho phần còn lại của năm tài chính 2015 – sẽ trước tháng 6/2013, hoặc lùi về tháng 4/2013?
Bộ Ngoại Giao đã chính thức thông báo với tôi rằng việc thiết lập ngày kết sổ chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư EB5 Trung Quốc “đã ổn định con số sử dụng” và rất có khả năng số thị thực tháng 6 sẽ được giữ lại ngày 1/5/2013. Đây là một tin tốt vì nếu vậy thì họ không thể lùi ngày kết sổ, vì vậy trong khi có vài trăm trường hợp có số ngày sớm hơn ngày 1/5/2013, có khả năng không tồi là nó sẽ xuất hiện. Trong tháng 10 khi 10,000 visa mới được công bố, cần có sự cải thiện.