Dự luật này sẽ cấm các công dân của các nước được miễn trừ đến Hoa Kỳ mà không được cấp thị thực nếu trong 5 năm vừa qua họ đã đến Iraq, Syria hay bất cứ nước nào được chỉ định là “nước hay khu vực có quan ngại”.

Trong tình hình an ninh cần được kiểm soát chặt chẽ như hiện nay, đặc biệt sau vụ xả súng giết người hàng loạt ở miền Nam Califonia. Mỹ sẽ xét lại chương trình miễn thị thực và thị thực cho vợ chồng sắp cưới.

Mỹ xét lại chương trình thị thực K-1 và miễn thị thực

Hai vụ giết người hàng loạt ở Paris và California đã khiến các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tập trung sự chú ý vào hai phương pháp cho phép người nước ngoài nhập cảnh trong lúc đi tìm các giải pháp để ngăn chặn một vụ tấn công trong tương lai. Một mục tiêu cải cách là thị thực K-1 được hàng ngàn người đính hôn với các công dân Hoa Kỳ mỗi năm sử dụng để vào Mỹ. Chương trình thứ hai – gọi là Chương trình Miễn Thị thực – cho phép du hành tới Hoa Kỳ từ một trong 38 quốc gia khác nhau để du lịch hay kinh doanh. Những người này có thể ở lại Mỹ tới 90 ngày. Trong tuần này, Hạ viện sẽ biểu quyết về một dự luật nhắm siết chắt chương trình vừa nêu. Dự luật này sẽ cấm các công dân của các nước được miễn trừ đến Hoa Kỳ mà không được cấp thị thực nếu trong 5 năm vừa qua họ đã đến Iraq, Syria hay bất cứ nước nào được chỉ định là “nước hay khu vực có quan ngại”.