Lưu ý: Quý vị nên chờ đến khi nhận được thẻ xanh nếu muốn ra ngoài nước Mỹ để đảm bảo con đường quay trở lại Mỹ không gặp nhiều khó khăn.

Thẻ xanh có điều kiện hay thẻ xanh vĩnh viễn là loại giấy tờ công nhận tình trạng thường trú hợp pháp của đương đơn định cư theo diện bảo lãnh. Mỗi tiểu bang khác nhau tại Hoa Kỳ sẽ có các thời gian nhận thẻ xanh khác nhau.
Thẻ xanh là gì?


Thẻ xanh – loại thẻ chứng nhận tình trạng thường trú của người sở hữu

Thẻ xanh là từ gọi tắt của quý vị khi được hưởng qui chế thường trú nhân. Thẻ thường trú nhân nguyên thủy có màu xanh nên được gọi là “thẻ xanh”. Về sau thẻ này được đổi sang màu trắng và hiện nay là màu hồng.

Thời hạn nhận thẻ xanh sau khi đến Hoa Kỳ?

Thông thường quý vị sẽ nhận được thẻ xanh sau 1 tháng khi đến Hoa Kỳ. Thời gian này sẽ khác nhau tuỳ qui định của từng tiểu bang. Rất ít tiểu bang có thời gian chờ nhận thẻ xanh kéo dài từ 6 tháng đến 2 năm. Tuy nhiên khi đến Hoa Kỳ bằng thị thực định cư, hộ chiếu của quý vị sẽ được đóng một con dấu gọi là I-551 Stamp. Con dấu này dùng để tạm thời thay thế cho thẻ xanh và có giá trị trong vòng 1 năm và được dùng để bạn xin đi học, đi du lịch, đi làm.

Lưu ý: Quý vị nên chờ đến khi nhận được thẻ xanh nếu muốn ra ngoài nước Mỹ để đảm bảo con đường quay trở lại Mỹ không gặp nhiều khó khăn.

Chuyển từ thẻ xanh có điều kiện sang thẻ vĩnh viễn (2 năm sang 10 năm) như thế nào?

Tính từ ngày ký hôn thú cho tới khi đặt chân đến Hoa Kỳ dưới 2 năm, quý vị sẽ được cấp thẻ xanh thường trú có điều kiện (conditional resident card). Trước 90 ngày ghi trên thẻ xanh thường trú có điều kiện hết hiệu lực và để duy trì tình trạng hợp pháp của mình, quý vị có thể nộp đơn (Mẫu đơn I-751) xin thay đồi tình trạng cư trú có điều kiện thành thường trú vĩnh viễn (permanent resident card).

Thẻ xanh 10 năm ở Hoa Kỳ

Thẻ xanh thường trú vĩnh viễn được gởi đến cho quý vị sau khi quý vị hội đủ điều kiện để được chấp thuận tại buổi phỏng vấn với viên chức cùa Sở Di Trú Hoa Kỳ. Thẻ xanh thường trú vĩnh viễn có giá trị trong 10 năm và được xin gia hạn lại nếu chưa xin thi nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Để duy trì tình trạng thường trú nhân của mình quý vị không nên rời khỏi Hoa Kỳ quá 1 năm. Quý vị phải xin Giấy phép tái nhập cảnh (Re – Entry Permit) để bảo vệ tình trạng thường trú nhân của mình nếu thời gian lưu trú bên ngoài Hoa Kỳ là 1 năm hoặc hơn.