Ở chung với nhau: nếu có điều kiện hãy đăng ký tạm trú cho người bảo lãnh khi chung sống tại Việt Nam, hoặc thu thập hóa đơn khách sạn của những lần hẹn hò cùng nhau.

Khi đương đơn được yêu cầu chờ kết quả thì có khả năng hồ sơ bị điều tra để kiểm chứng lại sự thật mối quan hệ. Vì thực tế, khi đối diện Viên chức Lãnh sự quán, yếu tố may rủi chiếm không nhiều.
Khác với thị thực không định cư như du lịch, du học hay công tác, một hồ sơ định cư bị bác bỏ phải có lý do cụ thể. Những lý do này được sử dụng dựa trên những bằng chứng không đáng tin cậy hoặc thông tin bị sai lệch khi đối chiếu từ đương đơn và người bảo lãnh.


Sự thật mối quan hệ trong các diện bảo lãnh luôn được các Viên chức Lãnh sự quán quan tâm

Do đo khi bắt đầu mở hồ sơ bảo lãnh diện vợ/ chồng, cần chú ý tập trung xây dựng bằng chứng mối quan hệ thông qua các cách sau:

1. Chat: trò chuyện, nhắn tin bằng các phần mềm trên điện thoại, hoặc trên máy tính, có thể dễ dàng mở webcam và chụp lại webcam khi đang trò chuyện, cần kích hoạt chế độ hiển thị ngày, tháng, năm trên các chương trình, chụp hình lại lúc trò chuyện và trang phục không cần phải tề chỉnh.

2. E-mail: đề cập đến kế hoạch sẽ làm trong tương lai nếu người được bảo lãnh được sang Mỹ hay người bảo lãnh sẽ làm gì khi về Việt Nam.

3. Ở chung với nhau: nếu có điều kiện hãy đăng ký tạm trú cho người bảo lãnh khi chung sống tại Việt Nam, hoặc thu thập hóa đơn khách sạn của những lần hẹn hò cùng nhau.

4. Gửi tiền, quà: sử dụng một đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp và giữ lại những hóa đơn này.
Lưu ý: người gửi và người nhận chính là người bảo lãnh và được bào lãnh, không nên vì tiết kiệm mà nhờ người thân hay bạn bè chuyển quà cáp, tiền vì sẽ không tạo được bằng chứng.

Sau đây là một vài trong số nhiều phương pháp điều tra của Viên chức Lãnh sự áp dụng cho các đương đơn tại Việt Nam:

1. Nhân viên điều tra của Lãnh sự quán có thể sẽ đến tận địa bàn, nơi đương đơn cư trú để tìm hiểu tình hình và cuộc sống thực của đương đơn. Họ có thể hỏi thăm hàng xóm hoặc vào thẳng nhà để gặp thân nhân người được bảo lãnh nhằm tìm hiểu sự thật.

2. Có những trường hợp, viên chức điều tra đến thẳng nhà đương đơn và yêu cầu được xem email, xem hình ảnh phòng ngủ của đương đơn và người phối ngẫu, yêu cầu đương đơn liên lạc với người bảo lãnh bằng điện thoại để kiểm tra thông tin.

3. Viên chức Lãnh sự quán sẽ gọi điện thoại đến gặp người thân của đương đơn như: cha, mẹ, anh, chị, em để hỏi về người bảo lãnh, về cuộc hôn nhân của đương đơn với người bảo lãnh và kiểm tra tính xác thực của cuộc hôn nhân này.

Đối với từng trường hợp cụ thể sẽ có những phương pháp nghiệp vụ khác nhau nhằm mục đích tìm ra sự thật của mối quan hệ.