Thị thực K3 có thật là một lựa chọn tốt cho vợ/ chồng muốn sớm đoàn tụ không?

Thị thực K-3 là loại thị thực giúp cho vợ/ chồng công dân nước ngoài của công dân Hoa Kỳ được sang Mỹ trong thời gian chờ xét duyệt hồ sơ bảo lãnh định cư.
Đương đơn xin thị thực K-3 đươc phép đến Hoa Kỳ nhưng phải đợi cho đến khi Sở di trú chấp thuận đơn bảo lãnh nguyên thủy. Sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, họ mới có thể nộp đơn xin Thẻ Xanh. Không cần phải nộp đơn K3 nếu người bảo lãnh không muốn làm, và có thể đợi Sở di trú hoàn tất việc duyệt xét. Đương đơn xin thị thực K-3 tại nước đăng ký kết hôn với người bảo lãnh. Người bảo lãnh sẽ phải nộp thêm đơn I-129F là một phần trong thủ tục bảo lãnh diện K-3.


Đương đơn có thể xin thị thực K-3 khi chờ hồ sơ gốc được xét duyệt

Vậy thị thực K-3 có lợi ích gì?

– Được đoàn tụ với người bảo lãnh trong khoản thời gian chờ xét duyệt hồ sơ nguyên thuỷ.

– Được chuyển đồi tình trạng thành thường trú nhân khi hồ sơ nguyên thuỷ được chấp thuận.

– Nếu người bảo lãnh có thu nhập thấp, không đáp ứng đủ mức tài bảo trợ tài chánh trong đơn I-864, đương đơn nắm giữ thị thực K-3 có thể dùng khả năng làm việc để hỗ trợ tài chánh vì khi tính thu nhập, người bảo lãnh ở Mỹ có thể được tính thu nhập cùa người thụ hưởng không phải công dân Mỹ nếu người bảo lãnh

Thị thực K3 có thật là một lựa chọn tốt cho vợ/ chồng muốn sớm đoàn tụ không?

– Thị thực K-3 chỉ được cấp trong khoảng thời gian 2 năm dựa trên đơn bảo lãnh I-130, sự điều chỉnh hay đơn xin bảo lãnh định cư đang chờ được giải quyết. Hiệu lực thị thực K-3 sẽ hết hạn sau 30 ngày nếu:

Đơn bảo lãnh I-130 bị từ chối cấp thị thực.
Đương đơn bị từ chối đơn xin chuyển đổi tình trạng.
Nếu người bảo lãnh và đương đơn ly dị, thị thực K-3 sẽ tự động hết hiệu lực sau 30 ngày.

– Thời gian duyệt xét đơn bảo lãnh diện vợ/ chồng và đơn bảo lãnh diện K-3 chênh lệch không nhiều, có thể khoảng 2 hoặc 3 tháng. Vì vậy, thị thực K-3 chưa chắc đã có lợi.

– Sau cùng, khi đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ với diện K-3 được tính thuộc diện phi di dân. Điều này có nghĩa là Thẻ Xanh chỉ có thể xin sau khi Sở di trú hoàn tất việc duyệt xét đơn bảo lãnh vợ/ chồng nguyên thủy. Và thời gian chờ đợi Thẻ Xanh có thể mất thêm 12 tháng hoặc lâu hơn. Trái lại, đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ như một di dân bình thường sẽ đương nhiên nhận Thẻ Xanh qua bưu điện trong vòng 2 đến 3 tháng sau khi đến Mỹ.