Vì mẫu đơn I-864 có giá trị như một hợp đồng và người đồng bảo trợ phải chịu mọi trách nhiệm nêu trong mẫu đơn đó.

Đương đơn thường nhận được câu trả lời thật ngắn gọn là “Tùy” Tuy câu hỏi nghe thật là đơn thuần, nhưng thực tế hết sức phức tạp, và câu trả lời phải tùy theo từng trường hợp của mỗi hồ sơ.
Thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ được phân ra làm hai loại: Nonimmigrant Visa tức là thị thực giới hạn, và Immigrant Visa tức là thị thực thường trú.

Thị thực được cấp cho diện vợ chồng là thị thực thường trú (Immigrant Visa)

Khi được Sở Di Trú cho nhập cảnh Hoa Kỳ, đương đơn được xem là thường trú nhân. Mẫu đơn I-130 được nộp vào Sở Di Trú, khoảng 5 tới 6 tháng sau, Sở Di Trú mới xét tới hồ sơ bảo lãnh đó. Sau khi hồ sơ được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ được chuyển qua Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia để lo thủ tục cấp thị thực. Tại đây, hồ sơ được cứu xét mất khoảng 3 tới 4 tháng. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, thì hồ sơ sẽ được chuyển về tòa Lãnh sự Hoa Kỳ gần nhất nơi đương đơn đang cư trú để được phỏng vấn, thời gian mất khoảng 2 tới 3 tháng. Ngày tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ chấp thuận hồ sơ, thị thực sẽ được cấp khoảng từ 1 tới 3 tuần. Tổng cộng thời gian chờ đợi từ ngày nộp hồ sơ bảo lãnh tới ngày nhập cảnh Hoa Kỳ khoảng 10 tới 13 tháng.

Thị thực được cấp cho diện hôn phu, hôn thê (fiancé) là thị thực giới hạn (Nonimmigrant Visa )

Tức là đương đơn được nhập cảnh Hoa Kỳ 90 ngày để lập hôn thú với người bảo lãnh. Khi mẫu đơn I-129F được nộp vào Sở Di Trú và được chấp thuận, Sở Di Trú sẽ chuyển hồ sơ qua lãnh sự Hoa Kỳ để cấp thị thực. Hồ sơ sẽ mất khoảng 3 tới 4 tháng mới được cấp thị thực. Thời gian chờ đợi từ ngày hồ sơ bảo lãnh nộp tới ngày nhập cảnh Hoa Kỳ khoảng 8 tới 10 tháng.


Diện hôn phu, hôn thê có thời gian xét duyệt nhanh hơn diện vợ chồng

Khác biệt trong thời gian xét duyệt và mẫu đơn bảo trợ tài chánh

Hồ sơ bảo lãnh theo diện hôn phu hôn thê thông thường mất từ 8 tới 10 tháng để được đi phỏng vấn sau khi được Sở Di Trú chấp thuận cho nên hồ sơ được hoàn tất sớm hơn hồ sơ bảo lãnh theo diện vợ chồng vài tháng.

Nhưng thời gian không phải là điểm khác biệt duy nhất. Điểm khác biệt thứ hai giữa hai diện là mẫu đơn bảo trợ tài chánh. Mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-864 chỉ được dùng vào những hồ sơ thị thực thường trú (Immigrant Visa) như diện vợ chồng . Và mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-134 chỉ được dùng cho những hồ sơ thị thực giới hạn như diện hôn phu hôn thê (Nonimmigrant Visa). Hai mẫu đơn bảo trợ tài chánh có sự đòi hỏi khác nhau. Mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-864, nếu người bảo trợ không đủ điều kiện có thể nhờ người đồng bảo trợ và người này có thể là bất cứ người nào là thường trú nhân hoặc công dân Hoa Kỳ, trên 18 tuổi, chịu trách nhiệm bảo trợ tài chánh cho người được bảo lãnh.

Người đồng bảo trợ có thể là một người quen biết không cần phải họ hàng thân thuộc. Sự đòi hỏi của mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-134 có nhiều đặc điểm khác với mẫu đơn I-864. Vì mẫu đơn I-864 có giá trị như một hợp đồng và người đồng bảo trợ phải chịu mọi trách nhiệm nêu trong mẫu đơn đó.

Nhưng mẫu đơn I-134 không có giá trị như một hợp đồng và người đồng bảo trợ có thể ký mẫu đơn đó, nhưng sau đó có thể lại đổi ý, khi đó chính phủ Hoa Kỳ sẽ không làm gì được người đồng bảo trợ. Vì lý do đó, tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ có thể từ chối mẫu đơn I-134 của người đồng bảo trợ nếu tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ không tin người bảo trợ phụ thật tâm và có thành ý.

Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ dựa vào lý do người đồng bảo trợ đồng ý chịu trách nhiệm, sẽ cứu xét về sự liên hệ của người đồng bảo trợ với người được bảo lãnh, tài chánh và trách nhiệm của người người đồng bảo trợ. Nếu người người đồng bảo trợ là một người bạn thường của người được bảo lãnh thì chắc chắn tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ từ chối mẫu đơn I-134. Có những trường hợp người bảo lãnh không hội đủ điều kiện tài chánh, không có thân nhân để làm người người đồng bảo trợ nhưng có bạn bè đồng ý đồng bảo trợ tài chánh, thì bảo lãnh theo diện hôn phu hôn thê sẽ bị khó khăn nhưng bảo lãnh theo diện vợ chồng sẽ được dễ dàng do sự đòi hỏi của mẫu đơn bảo trợ tài chánh.

Trong tình trạng này thì bảo lãnh theo diện vợ chồng tốt hơn là bảo lãnh theo diện hôn phu hôn thê.