Nếu người bảo lãnh dùng đến lợi tức của một hoặc nhiều thành viên trong gia đình, người này được gọi là Người phụ bảo trợ. Người này sẽ dùng mẫu đơn I-864A khi bảo trợ tài chánh di dân.

Đây là thắc mắc chung của nhiều người khi có ý định bảo lãnh định cư diện vợ chồng. Cùng Di Trú Quốc Tịch tham khảo bài viết sau để biết yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến quyết định cấp thị thực định cư của đương đơn.
Chênh lệch độ tuổi

Để trả lời câu hỏi này, bạn cần biết được tiêu chí để được cấp thị thực diện vợ chồng: căn cứ trên mối quan hệ thực sự giữa đương đơn và người bảo lãnh.


Sự thật mối quan hệ là yếu tố được đề cao trong hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng

Cả hai phải chứng minh được tình yêu đích thực, mối quan hệ không phải được thiết lập dựa trên mục đích định cư. Như vậy, đối với hồ sơ định cư Mỹ thì sự thật mối quan hệ là quan trọng nhất.

Người bảo lãnh và đương đơn chênh lệch tuổi quá lớn cũng là một trở ngại trong việc chứng minh mối quan hệ. Vì theo suy luận thông thường, những người chênh lệch tuổi và sống trong hai môi trường xã hội khác nhau thì sẽ có sự khác nhau về quan điểm sống, về cách thể hiện tình cảm, về sự hoà hợp, khó chia sẻ cùng nhau… nếu không có sự chuẩn bị kỹ trong cách xây dựng bằng chứng và cách trả lời phỏng vấ thì sẽ dẫn đến sự nghi ngờ sự thật mối quan hệ của Viên chức Lãnh sự.

Tài chính không đủ mạnh

Tuy nhiên vẫn sẽ có một yêu cầu về tài chính đối với người bảo lãnh nhằm cam kết với chính phủ Mỹ không để người được bảo lãnh trở thành gánh nặng về tài chính cho xã hội Mỹ.

Trong một số trường hợp, người bảo lãnh đã về hưu và thu nhập khai thuế không đáp ứng được quy định của chính phủ về mức tối thiểu để bảo lãnh người thân định cư Mỹ thì bắt buộc người bảo lãnh phải nhờ đến sự trợ giúp của người thân hoặc bạn bè về tài chính:

Nếu người bảo lãnh dùng đến lợi tức của một hoặc nhiều thành viên trong gia đình, người này được gọi là Người phụ bảo trợ. Người này sẽ dùng mẫu đơn I-864A khi bảo trợ tài chánh di dân.
Người bảo lãnh cũng có thể tìm một hoặc hai Người đồng bảo trợ. Một Người đồng bảo trợ có thể là một công dân Mỹ hoặc Thường trú nhân ít nhất 18 tuổi và sinh sống tại Hoa Kỳ, và có ý muốn cùng gánh trách nhiệm với người bảo lãnh để đồng bảo trợ tài chánh cho những người sắp di dân sang Mỹ. Người này không sống chung nhà với người bảo lãnh và được yêu cầu nộp mẫu đơn I-864 khác đồng thời lợi tức của họ phải thỏa theo những quy định và không thể cộng chung với lợi tức của người bảo lãnh.

Vì vậy, trong hồ sơ bảo lãnh định cư tìm cách khắc phục đúng trọng tâm vấn đề cần giải quyết là cực kỳ quan trọng.