Người bảo lãnh cần chuấn bị hồ sơ bảo trợ tài chính và những giấy tờ cần thiết khác cho người được bảo lãnh.

Công dân Mỹ hoặc Thường trú nhân được phép mở hồ sơ bảo lãnh vợ/ chồng hợp pháp tại Việt Nam. Cùng Di Trú & Quốc Tịch tìm hiểu tiến trình bảo lãnh diện vợ/ chồng.
Tiến trình bảo lãnh vợ/ chồng gồm các bước sau:

1. Giấy công hàm độc thân:

Điều kiện bắt buộc để bảo lãnh vợ/ chồng là hai người phải có giấy đăng ký kết hôn tại phòng Tư pháp chính quyền địa phương, nơi có hộ khẩu thường trú của người ở Việt Nam.
Tuy nhiên trước khi đăng ký kết hôn, tuỳ thuộc chính quyền địa phương yêu cầu người phối ngẫu tại Mỹ phải có một bộ hồ sơ chứng nhận độc thân hay còn gọi là công hàm độc thân. Công hàm độc thân phải được hợp pháp hoá bởi Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ.

Hồ sơ xin Công hàm độc thân bao gồm:

• Giấy xác nhận tìm kiếm hồ sơ (giấy xác nhận độc thân) được xác nhận bởi quận nơi người đó sinh sống.
• Tờ khai đăng ký kết hôn
• Tuyên thệ độc thân
• Lý lịch cá nhân
• Giấy ủy quyền (nếu trường hợp người bên Mỹ không thể về Việt Nam để nộp hồ sơ)
• Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ cấp (đối với người Việt Nam)
• Kết quả khám tâm thần
• 1 bản sao thẻ xanh hoặc hộ chiếu
• 1 tấm hình kích thước 2inch x 2inch

Tiến trình hồ sơ bảo lãnh diện vợ/ chồng

Trường hợp người phối ngẫu tại Mỹ đã từng ly hôn ngoài nước Việt Nam thì phải có ghi chú ly hôn được chứng thực và hợp pháp bởi Lãnh sự quán hoặc Đại sự quán tại Việt Nam trước khi đem về Việt Nam sử dụng.

Hồ sơ Ghi Chú Ly Hôn gồm có:

• Tờ khai ghi chú ly hôn
• Giấy ủy quyền (nếu người bên Mỹ không thể về Việt Nam để nộp hồ sơ)
• Bản thẻ xanh hoặc hộ chiếu
• Bản sao quyết định ly hôn
• Bản sao hôn thú với vợ/ chồng cũ (nếu có)

2. Đăng ký kết hôn tại Việt Nam:

Nộp tất cả hồ sơ cần thiết và đơn đăng ký kết hôn tại chính quyền địa phương
Sau đó tham gia phỏng vấn.
Chờ chính quyền thông báo và cả hai phải có mặt để ký vào giấy kết hôn ngay khi được cấp.
Đối với trường hợp đã từng ly hôn ở ngoài nước bạn phải xin ghi chú ly hôn ở Việt Nam hoặc nhờ người xin trước khi nộp đơn đăng ký kết hôn (thường tiến trình mất khoảng 3 tuần).

3. Nộp hồ sơ bảo lãnh tại Sở Di Trú Mỹ:

Sau khi có tất cả các hồ sơ, cần thiết phía trên bạn có thể nộp hồ sơ bảo lãnh vợ/ chồng mình tại Sở Di Trú Mỹ (USCIS).
Thời gian chờ đợi mất khoảng từ 6 đến 8 tháng đến khi hồ sơ được Sở Di Trú chấp nhận.
Hồ sơ được chấp nhận sẽ gửi đến Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia để tiếp tục xử lý cho đến khi vợ/ chồng được mời phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ hoặc Lãnh Sự Quán nơi vợ/ chồng bạn đang sống.
Phí trả cho USCIS: $535

4. Bảo trợ tài chính và thủ tục giấy tờ tại Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC):

Người bảo lãnh cần chuấn bị hồ sơ bảo trợ tài chính và những giấy tờ cần thiết khác cho người được bảo lãnh.
Sau khi hoàn thành hồ sơ bảo lãnh (từ 4 – 7 tháng) NVC sẽ gửi thông báo để người được bảo lãnh lên phỏng vấn.
Lưu ý: người bảo lãnh phải có mức thu nhập cao hơn yêu cầu trong bảng hướng dẫn tài chính di dân, còn nếu không đủ tài chính, người bảo lãnh cần tìm người đồng tài trợ đáp ứng đúng yêu cầu.
Phí trả cho NVC: 120$ với người bảo lãnh và cho người được bảo lãnh là 325$.

5. Phỏng vấn với Lãnh Sự Quán:

Phỏng vấn với Lãnh Sự Quán Mỹ đóng vai trò quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình.
Đặc biệt đối với bảo lãnh vợ chồng phải chứng mình mối quan hệ là có thật và kèm bằng chứng nếu được yêu cầu.