Thêm tin vui cho các nhà đầu tư EB5, dự án được USCIS xét duyệt sẽ tạo ra 2.607 việc làm, thặng dư việc làm cho nhà đầu tư lên đến 134%.

Ngày 19/10/2017, tập đoàn Lightstone đã nhận được thông báo chính thức từ USCIS, đơn I-924 cho dự án Wall Street Tower của họ đã nhận được chấp thuận, đồng nghĩa dự án đủ điều kiện để kêu gọi vốn EB-5. Điều này cho phép các nhà đầu tư trên khắp thế giới tìm kiếm thẻ xanh vĩnh viễn của Hoa Kỳ bằng cách đầu tư vào các dự án phát triển của Tập đoàn Lightstone.
Theo quy định của luật pháp Hoa Kỳ, các Trung Tâm khu vực phải nộp đơn I-924 lên Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) để được công nhận quyền kêu gọi vốn đầu tư EB-5 và chứng minh được dự án tạo ra đủ việc làm yêu cầu cho nhà đầu tư EB-5. Thời gian xét duyệt đơn thường là một năm hoặc lâu hơn. Một khi đơn I-924 của Trung Tâm Khu Vực nhận được chấp thuận, USCIS sẽ nhanh chóng xét duyệt đơn I-526 của các nhà đầu tư vào dự án.


Thư chấp thuận đơn I-924 dự án Wall Street Tower của tập đoàn Lightstone từ USCIS (trang 1)


Thư chấp thuận đơn I-924 dự án Wall Street Tower của tập đoàn Lightstone từ USCIS (trang 2)

Dự án Wall Street Tower của Tập đoàn Lightstone là toà nhà nhà 60 tầng nằm giữa trung tâm quận phố Wall, thành phố New York. Dự án đã khởi công xây dựng từ cuối năm 2016 và dự kiến hoàn thành xây dựng vào tháng 9/2019, nhưng hiện tại dự án đã kêu gọi đủ 200 suất đầu tư EB5 vào dự án. Thêm tin vui cho các nhà đầu tư EB5, dự án được USCIS xét duyệt sẽ tạo ra 2.607 việc làm, thặng dư việc làm cho nhà đầu tư lên đến 134%.

Illustration by dbox


Toà nhà Wall Street Tower tại trung tâm thành phố New York

Đây thực sự là tin vui dành cho nhà đầu tư EB5 tại Việt Nam cũng như trên thế giới đã chọn dự án Wall Street Tower. Khi dự án nhận được sự chấp thuận I-924, hồ sơ EB-5 của nhà đầu tư sẽ sớm được chấp thuận và cả gia đình nhà đầu tư sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện để sang Mỹ định cư.

David Lichtenstein, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Lightstone cho biết: “Chúng tôi tự hào nhận được phê duyệt của USCIS cho Trung tâm Khu vực của chúng tôi và Lightstone sẽ tiếp tục cung cấp cho các nhà đầu tư nhập cư những lợi ích của việc cư trú lâu dài tại Hoa Kỳ thông qua việc đầu tư vào bất động sản đẳng cấp thế giới của Lightstone ở Thành phố New York.”