Việc tái phê chuẩn trước ngày 30/9 là rất quan trọng, nhằm khẳng định chương trình đang đi đúng hướng để tạo ra 4 tỷ USD tiền đầu tư trong năm nay”.

Ngày 24/09 vừa qua, giới truyền thông của Mỹ đã cho biết về việc Hiệp Hội Đầu Tư Hoa Kỳ (IIUSA) đại diện cho 875 tổ chức gửi “Thư ủng hộ việc tái phê chuẩn” để tiếp tục chương trình “Đầu tư định cư diện EB-5″.

IIUSA ủng hộ tái phê chuẩn chương trình EB-5

Các tổ chức tại Washington – Hiệp Hội Đầu tư Hoa Kỳ (IIUSA) là các tổ chức phi lợi nhuận trong ngành công nghiệp thương mại quốc gia của chương trình Đầu tư Trung Tâm Vùng EB-5 (“Chương trình”) đã đồng loạt ký tên vào “Thư ủng hộ” của IIUSA để gửi đến Quốc Hội Hoa Kỳ về việc tái phê chuẩn chương trình “EB-5 đang hiện hành”. Lá thư này của IIUSA là nhận sự ủng hộ của hơn 875 tổ chức. Nếu Quốc Hội không thông qua việc phê chuẩn này thì chương trình sẽ hết hạn vào ngày 30/9 tới.

Trong buổi phỏng vấn mới đây với giới truyền thông thì Đại diện là ông Peter Joseph – Giám Đốc điều hành IIUSA đã phát biểu:

“Có hơn 875 tổ chức ký vào thư của Hiệp Hội Đầu Tư Hoa Kỳ (IIUSA) ủng hộ việc tái phê chuẩn chương trình EB-5, nêu rõ vai trò quan trọng của chương trình EB-5 đối với sự phát triển nền kinh tế trên Hoa Kỳ. Chương trình Đầu tư EB-5 đã hỗ trợ giải quyết số lượng việc làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chăm sóc y tế đến công trình xây dựng và sản xuất năng lượng. Việc tái phê chuẩn trước ngày 30/9 là rất quan trọng, nhằm khẳng định chương trình đang đi đúng hướng để tạo ra 4 tỷ USD tiền đầu tư trong năm nay”.

Quốc Hội đã ban hành chương trình EB5 vào năm 1990 để mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ bằng cách thu hút dòng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Theo chương trình này, các nhà đầu tư phải đầu tư tối thiểu là $500,000 vào một doanh nghiệp hoặc một dự án mới tại Mỹ, đồng thời tạo ra ít nhất 10 việc làm cho công dân Mỹ để đủ điều kiện nhận thẻ thường trú nhân.

Căn cứ vào các tác động tích cực mang lại cho nền kinh tế Hoa Kỳ, IIUSA cũng nhận định hình thức đầu tư thông qua chương trình EB-5 trong năm tài chính 2013 đã đóng góp 3,58 tỷ USD GDP và hỗ trợ tạo ra hơn 41,000 việc làm cho công dân Mỹ, miễn phí cho người đóng thuế. Gần 3,25 tỷ tiền đầu tư EB-5 đã được nâng lên trong 3 quý đầu tiên của năm 2015, và có hơn 6,5 tỷ USD tiền đầu tư đang chờ chính phủ phê duyệt.

Khoảng 875 tổ chức đã đồng loạt ủng hộ bao gồm: Hiệp hội quốc gia các quận, Hội nghị các thị trưởng Hoa Kỳ, Hội đồng các cơ phát triển tài chính, và Hội đồng phát triển quốc gia, Các thị trưởng của thành phố, cơ quan phát triển kinh tế, chính quyền cảng, phòng thương mại, các tổ chức ngân hàng và hiệp hội, các tổ chức và hiệp hội năng lượng và một số các cơ quan khác.

Hiệp Hội Đầu tư Hoa Kỳ (IIUSA) là Hiệp hội phi lợi nhuận ngành công nghiệp thương mại quốc gia của Chương trình EB-5, đồng thời đại diện cho hơn 280 liên bang chỉ định các Trung tâm vùng kêu gọi EB-5. Khoảng 95% của các nguồn vốn huy động đầu tư thông qua các chương trình đầu tư EB-5 được kêu gọi bởi các thành viên của IIUSA.

Đọc toàn bộ nội dung bức thư và danh sách người ký tên tại đây: www.iiusa.org/en/letters-of-support