Thẻ xanh mẫu cũ vẫn có giá trị sử dụng bình thường cho đến ngày thẻ hết hạn.

Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2017 Cơ quan Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ công bố thiết kế lại Thẻ Thường Trú Nhân (còn gọi là Thẻ Xanh) và Chứng thư Cấp Phép Việc làm (EAD) theo Nhận dạng Bảo mật Thế Hệ Mới
Mẫu thẻ thiết kế mới sử dụng đồ họa nâng cao và các tính năng bảo mật chống gian lận để tạo ra các thẻ có độ bảo mật cao và chống lại sự giả mạo nhiều hơn những thẻ hiện đang sử dụng.

Thẻ xanh và EAD mới theo chuẩn sau:

Mẫu thẻ xanh và thẻ EAD mới

· Hiển thị ảnh của cá nhân trên cả hai mặt;

· Hiển thị hình ảnh và bảng màu độc đáo:

· Thẻ xanh sẽ có hình tượng Tượng Nữ thần Tự do và bảng màu xanh lục;

· Thẻ EAD sẽ có hình ảnh đại bàng và màu đỏ đặc trưng.

· Hình ảnh được in 3 chiều

· Không còn hiển thị chữ ký của cá nhân.

· Thẻ Xanh sẽ không còn có một sọc quang ở mặt sau.

Thẻ xanh mẫu cũ vẫn có giá trị sử dụng bình thường cho đến ngày thẻ hết hạn.